Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet informerar
EU:s socialministrar diskuterar jämställdhetsfrågor

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
7.12.2015 10.30
Pressmeddelande 207

EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) sammanträder den 7 december i Bryssel. I rådet behandlas denna gång bland annat jämställdhetsfrågor. Finlands representant vid mötet är social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.

I rådet diskuteras medlemsländernas synpunkter på kommissionens nya strategiska åtagande i fråga om jämställdhet. Kommissionen offentliggjorde under första veckan av december sitt strategiska åtagande för främjande av jämställdhet mellan könen 2016–2019.

Finland anser att det är viktigt att det också på EU-nivå utförs konsekvent och koordinerat arbete för att främja jämställdhet mellan könen. Viktiga frågor för Finland i åtagandet är jämställdhet i arbetslivet, lika lön, ekonomiskt beslutsfattande och mål och åtgärder för bekämpning av könsbaserat våld.

”Våld orsakar avsevärda humana, sociala och ekonomiska olägenheter. Vi måste ingripa i könsbaserat våld mer effektivt, både på EU-nivå och i medlemsländerna.Vi behöver också bättre tjänster för våldsoffren. I det här arbetet är Istanbulkonventionen ett viktigt instrument. Vi stöder starkt EU:s strävan att ansluta sig till konventionen”, säger minister Mäntylä.

I rådet kommer man dessutom att behandla hur långtidsarbetslöshet ska hanteras. I Europa finns för närvarande över 12 miljoner långtidsarbetslösa, dvs. personer som har varit arbetslösa i över ett år. De långtidsarbetslösa utgör ungefär hälften av alla arbetslösa.

Ministrarna strävar efter att nå politiskt samförstånd om en rekommendation som gäller hanteringen av långtidsarbetslöshet.  Enligt rekommendationen ska alla långtidsarbetslösa genomgå en individuell bedömning. De ska erbjudas ett sysselsättningsavtal innehållande en konkret och individuell sysselsättningsplan. Sysselsättningsavtalet ska upprättas innan arbetslösheten har pågått i 18 månader.

Ytterligare information

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 02951 63235

Liisa Heinonen, regeringsråd, ANM, p. 029 50 64131

Hanna Mäntylä
Sivun alkuun