Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Beredningen av jämställdhetsprogrammet fortsätter - intressentgrupperna hördes den 12 februari

Social- och hälsovårdsministeriet
12.2.2020 11.28 | Publicerad på svenska 12.2.2020 kl. 14.30
Nyhet

I dag den 12 februari tog man ett viktigt steg i beredningen av jämställdhetsprogrammet när jämställdhetsminister Thomas Blomqvist träffade företrädare för intressentgrupperna vid ett diskussionsmöte i Helsingfors.

Vid diskussionsmötet sammanställde man olika ministeriers, organisationers, forskares och andra intressentgruppers ståndpunkter om främjandet av jämställdheten mellan könen under valperioden. Behållningen från diskussionsmötet utnyttjas i den fortsatta beredningen av jämställdhetsprogrammet.

”Jag vill höra er åsikt om vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen för jämställdhetsprogrammet och vilka genomgående teman och perspektiv som absolut borde ingå i programmet” påpekade minister Blomqvist för deltagarna.

I hörandet deltog representanter från tiotals olika intressegrupper. I kommentarerna lyftes bl.a. följande teman fram: en jämnare fördelning av familjeledigheten, balans mellan arbete och privatliv, lika lön, minskning av segregationen samt beaktande av olika familjeformer.

Följande fas i beredningen

Programmet bereds som bäst i en statssekreterargrupp som leds av minister Blomqvist, och arbetet samordnas av social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet. Målet är att programmet ska godkännas som statsrådets principbeslut under våren. Alla ministerier ansvarar för genomförandet av jämställdhetsprogrammet. 

Regeringsprogrammet innehåller flera föresatser som gäller jämställdhet. Ett särskilt fokus är att förbättra jämställdheten i arbetslivet och familjerna.

Mer information

Tanja Auvinen, direktör, SHM, tfn 050 313 4898, [email protected]
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 029, [email protected]

Sivun alkuun