Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tartuntatautilaki annettiin eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.2.2016 13.26
Tiedote 24/2016

Tartuntatautilain tavoitteena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä mahdollistamalla varhainen diagnosointi ja tehokas hoito. Uudistettu laki vahvistaisi kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin merkitystä ja keventäisi hallintoa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tartuntatautilaiksi 25. helmikuuta.

Kunta vastaisi edelleen oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastusten järjestämisestä samoin kuin nyt voimassa olevassa laissa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä.

Kunnan tartuntataudeista vastaavassa toimielimessä nykyisin päätettäviä asioita siirrettäisiin virkasuhteessa olevan lääkärin päätettäväksi. Myös aluehallintovirasto nimeäisi tartuntataudeista vastaavan lääkärin. Sairaanhoitopiireissä ja kunnassa tällainen lääkäri on jo nimetty. Näin lisättäisiin asiantuntemusta ja voitaisiin tarvittaessa nopeasti lisätä toimintavaltuuksia tartuntatautien torjunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asema torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistuisi.

Tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Niiden torjumiseksi täsmennettäisiin työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille. Tavoitteeseen päästäisiin ilman lisäkustannuksia muuttamalla toimintatapoja.

Torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedonsaannista säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saisivat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirrettäisiin THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Laki velvoittaisi kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. Tällaisia tilanteita johtaisi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa oikeus rokotuksiin myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä työterveyshuollolle.

Uudistukseen liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos. Jos henkilö joutuisi olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi, ansionmenetystä korvattaisiin vastedes vain yhdellä etuudella, tartuntatautipäivärahalla. Se kattaisi nykyisen päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen.

Uudistettu laki korvaisi vuonna 1986 annetun ja sen jälkeen monta kertaa päivitetyn tartuntatautilain. Samanaikaisesti muutetaan useita muita lakeja, joissa on viittauksia tartuntatautilakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329
ylilääkäri Sari Ekholm, p. 02951 633447
ylilääkäri Paula Tiittala, p. 02951 63033
[email protected]

Sivun alkuun