Hyppää sisältöön
Media

Hälsosäkerheten i Finland ska utvärderas i mars och vad innebär det?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2017 13.43
Nyhet

Utomstående experter ska utvärdera hälsosäkerheten i Finland 27–31.3.2017. Den externa utvärderingen av hälsosäkerheten och verkställandet av det internationella hälsoreglementet (IHR) erbjuder Finland en möjlighet att få oberoende och tillförlitlig information om hur pass tillräcklig och fungerande landets hälso- och beredskapssystem är.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee berättar i en video närmare om vad det egentligen är fråga om när det gäller hälsosäkerhet och denna utvärdering.

Länk till videontervjun: http://www.youtube.com/watch?v=RMnLDgILx2c

Textversion av intervjun

Hälsosäkerheten i Finland ska utvärderas, vad innebär det?

"Hälsosäkerhet innebär att förebygga, upptäcka och bekämpa smittsamma sjukdomar och biohot. Det är ingalunda en fråga enbart för hälsosektorn utan den omfattar förutom människors hälsa även djurhälsa, livsmedel, kemikalie- och strålsäkerhet, säkerhetssektorn samt inrikes- och utrikesförvaltning. Det är fråga om hur alla dessa olika delområden fungerar ihop.

Utvärderingen av hälsosäkerheten görs inom referensramen för Världshälsoorganisationen WHO:s hälsoreglemente. I utvärderingen granskas hur väl hälsoreglementet har verkställts i landet. Om det har verkställts väl fungerar förebyggande, upptäckt och bekämpning så pass väl att hot eller omfattande epidemier inte uppstår.

I utvärderingen av hälsosäkerheten ingår även en självutvärdering inom landet som görs av finländska experter. Utöver detta omfattar utvärderingen även en extern utvärdering som gjorts av en internationell expertgrupp. Utvärderingen görs i enlighet med Världshälsoorganisationens externa utvärderingsprocess. Slutresultatet är en offentlig rapport som visar Finlands utvecklingsobjekt."

Varför utvärderas hälsosäkerheten i Finland?

"Finland har haft en central roll vid utvecklandet av en extern utvärderingsprocess, som redan har gjorts i över 30 länder. Nu ansåg vi att det är Finlands tur.

Hälsosäkerheten i Finland utvärderas på Finlands egen begäran. Utvärderingen görs för att vi ska få oberoende information om hur vi bör förbättra vår verksamhet. Denna information är viktig för att människor ska kunna vara i säkerhet då biohot och smittsamma sjukdomar inte känner till några gränser."

Vilken nytta har man av en utvärdering av hälsosäkerheten?

"Olika myndigheter gör utvärderingen tillsammans. Därefter upprättar man tillsammans en plan för hur man ska agera om vi drabbas av ett hot. På så sätt kan hälsomyndigheter, veterinärer, tulltjänstemän, arbetstagare inom transportbranschen och säkerhetsmyndigheter tillsammans ingripa i situationen, varmed hotet fås under kontroll.

Som ett resultat av utvärderingen får vi information om de objekt som ännu behöver utvecklas i Finland. På så sätt kan vi rikta resurser bättre, dvs. euro och kunnande, dit de behövs som mest."

Sivun alkuun