Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank föreslås bli överförd till Keva

Social- och hälsovårdsministeriet
26.3.2020 13.51
Pressmeddelande 68/2020

I regeringens proposition föreslås att även bestämmelserna om innehållet i pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank i fortsättningen ska finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Propositionen har inga konsekvenser för vare sig finansieringen av pensioner eller intjänade pensionsförmåner.

Propositionens konsekvenser beräknas gälla endast verkställigheten och förvaltningen av Finlands Banks arbetspensionsskydd.

Åren 2015–2019 var kostnaderna för verkställigheten av Finlands Banks pensionssystem i genomsnitt cirka 500 000 euro per år. För Keva medför verkställigheten av pensionssystemet årliga kostnader på cirka 250 000 euro samt kostnader på cirka 500 000 euro under övergångsperioden.

Efter övergångsperioden uppstår det sålunda en årlig besparing på cirka 250 000 euro för Finlands Bank.

Propositionen har inga andra nämnvärda konsekvenser.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare upplysningar:

Erik Strömberg, regeringsråd, tfn 0295 163 190

Sivun alkuun