Hyppää sisältöön
Media

Suomen Pankin henkilöstöä koskevien työeläkeasioiden toimeenpano ehdotetaan siirrettäväksi Kevaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2020 13.51
Tiedote 68/2020

Hallituksen esityksen mukaan myös henkilöstön eläketurvan sisällöstä säädettäisiin jatkossa Suomen Pankin eläkesäännön sijaan julkisten alojen eläkelaissa. Esityksellä ei olisi vaikutusta eläkkeiden rahoitukseen eikä eläke-etuuksiin.

Esityksen vaikutukset kohdistuvat pelkästään Suomen Pankin työeläketurvan toimeenpanoon ja hallintoon.

Vuosina 2015─2019 Suomen Pankin eläkejärjestelmän toimeenpanon kustannukset ovat olleet keskimäärin noin 500 000 euroa vuodessa.

Kevassa näiden toimeenpanosta aiheutuisi noin 250 000 euron vuotuiset kustannukset sekä noin 500 000 euron siirtymävaiheen kustannukset.

Suomen Pankille syntyisi täten siirtymävaiheen jälkeen noin 250 000 euron vuotuinen säästö.

Esityksellä ei ole muita mainittavia vaikutuksia.

Lait tulisivat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Erik Strömberg, p. 0295 163 190

Sivun alkuun