Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja THL tiedottavat
Epidemiläget i Finland har förvärrats snabbt, och incidensen ökar kraftigt

Social- och hälsovårdsministeriet
4.3.2021 9.59 | Publicerad på svenska 4.3.2021 kl. 13.10
Pressmeddelande 51/2021

Under de senaste veckorna har det konstaterats betydligt fler coronafall än tidigare, och det är oroande hur snabbt smittfallen har ökat trots begränsningsåtgärderna. Förra veckan var antalet coronafall det högsta som hittills konstaterats under hela epidemin. På grund av att läget tydligt förvärrats krävs det nu kraftigare åtgärder än tidigare för att bekämpa epidemin.

Incidensen av sjukdomsfall under 14 dagar har ökat med till och med 16 fall i sjukvårdsdistriktet. Jämfört med de två föregående veckorna är incidensen oförändrad eller lägre endast i fem områden. Epidemiläget har försämrats snabbt i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och på Åland.  

Under vecka 8 (22-2-28.2) anmäldes det över 3 900 fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är cirka 400 fler än förra veckan. Incidensen av nya fall under 7 dagar var 71 per 100 000 invånare. 

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod rapporterades det sammanlagt 7 400 nya fall, dvs. 2 300 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall under 14 dagar var 134 per 100 000 invånare, och under den föregående tvåveckorsperioden 93 fall.
 
Det uppskattade reproduktionstalet har fortsatt att stiga och är för närvarande 1,15–1,35 (90 % konfidensintervall). 

Det positiva är att flera människor går och testar sig. Nu testas nästan dubbelt flera människor än vid årsskiftet. Under vecka 8 testades över 137 000 människor. Trots att antalet tester har stigit har också antalet positiva testresultat ökat. Under de senaste två veckorna var andelen positiva testresultat cirka 2,8 procent.  

Särskilt den virusvariant som upptäcktes i Storbritannien fortsätter att sprida sig i Finland. Hittills har det i Finland konstaterats nya virusvarianter i sammanlagt 1 274 coronavirusprov. Av dessa är 1 205 den virusvariant som upptäckts i Storbritannien och 68 virusvarianten från Sydafrika. Av virusvarianten P.1 från Brasilien har man i Finland hittills haft ett fall som är relaterat till turism. 

Nu belastar den snabba smittspridningen också sjukvården

Belastningen på sjukhusvården har ökat tydligt i hela landet under den senaste veckan. Också behovet av intensivvård har ökat under de senaste två veckorna särskilt på sjukhusen inom HUS-området, men tillsvidare är kapaciteten på riksnivå inom intensivvården inte hotad.  

Den 3 mars var sammanlagt 258 patienter i sjukhusvård på grund av covid-19-sjukdomen, 106 patienter på avdelningar inom primärvården, 115 patienter inom den specialiserade sjukvården och 37 patienter på intensivvårdsavdelningar. Enligt prognosen för den kommande veckan fortsätter patientantalen inom den specialiserade sjukvården och intensivvården att stiga i hela landet. Sammanlagt 759 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 3 mars 2021.

Fortfarande flest smittfall bland unga - äldre människor måste skyddas

Under vecka 8 konstaterades det fortfarande flest smittfall bland arbetsföra och unga vuxna. Andelen äldre människor av samtliga konstaterade fall har inte ökat efter årsskiftet. Vecka 8 var andelen personer över 60 år cirka 10 procent, och andelen personer över 70 år cirka 4 procent av samtliga fall. 

De äldre och de personer som hör till en riskgrupp har en klart högre risk att insjukna i den allvarligare sjukdomsformen och att hamna på sjukhus eller att dö i den sjukdom som viruset orsakar. Det är uppenbart att den snabba ökningen av sjukdomsfall också ökar risken för att de äldre ska smittas. Därför måste riskgrupperna skyddas. Det här kräver att alla människor bär ansvar och iakttar de regionala rekommendationerna och begränsningarna mycket noggrant. 

Coronavaccinationerna framskrider bra och enligt vaccinationsstrategin i alla specialupptagningsområden.  Den 3 mars hade över 60 procent i åldersgruppen över 60 år fått åtminstone den första vaccinationen, och i åldersgruppen 80-89 år cirka hälften.  

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 
Till lägesrapporten bifogas denna vecka en särskild översikt som gäller de faktorer som i de inhemska fallen ökat risken för den allavarliga coronavirussjukdomen samt månadsrapporten om intensivvården.  

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
 

Sivun alkuun