Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Suomen epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti, taudin ilmaantuvuus jyrkässä nousussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2021 9.59
Tiedote 51/2021

Viimeisten kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu Suomessa merkittävästi enemmän kuin aiemmin, ja tapausmäärät ovat lisääntyneet huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta. Viimeisen viikon aikana todettiin eniten koronatapauksia koko tähänastisen epidemian aikana. Tilanteen merkittävä heikentyminen edellyttää nopeasti entistä järeämpiä toimia epidemian hillitsemiseksi.

Tautitapausten 14 päivän ilmaantuvuus on kasvanut peräti 16 sairaanhoitopiirin alueella. Kahden viikon takaiseen verrattuna vain viidellä alueella ilmaantuvuus on pysynyt samoissa lukemissa tai laskenut. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla sekä Ahvenanmaalla epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti. 

Viikolla 8 (22.2.-28.2.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yli 3 900 tapausta, mikä on noin 400 enemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten seitsemän päivän ilmaantuvuus oli 71 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon seurantajaksolla uusien tapausten määrä oli yli 7 400, mikä on lähes 2 300 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten 14 päivän ilmaantuvuus oli 134 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 93 tartuntaa.
 
Arvioitu tartuttavuusluku on edelleen kasvanut ja on tällä hetkellä 1,15-1,35 (90 % todennäköisyysväli). 

Myönteistä on, että ihmiset hakeutuvat herkästi testeihin. Koronatestejä on tehty lähes kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna: viikolla 8 testejä tehtiin yli 137 000 kappaletta. Kasvaneista testimääristä huolimatta positiivisia näytteitä on yhä enemmän: kahden viime viikon aikana positiivisten näytteiden osuus oli noin 2,8 %. 

Erityisesti Britannian virusmuunnos jatkaa leviämistään Suomessa. Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 1 274 koronavirusnäytteessä. Näistä 1 205 on Britannian virusmuunnosta ja 68 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi tehty Suomessa yksi matkailuun liittyvä havainto. 

Tartuntojen nopea lisääntyminen kuormittaa jo terveydenhuoltoa

Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on viimeisen viikon aikana selvästi kasvanut.  Myös tehohoidon tarve on lisääntynyt viimeisen parin viikon aikana erityisesti HUSin sairaaloissa, mutta tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut valtakunnallisesti uhattuna. 

Sairaalahoidossa oli 3.3. kaikkiaan 258 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 106 erikoissairaanhoidossa 115 ja teho-osastoilla 37 potilasta. Ennusteet tulevan viikon valtakunnallisista erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat edelleen nousussa. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 3.3.2021 mennessä raportoitu yhteensä 759.

Nuorilla edelleen eniten tartuntoja - ikääntyneitä suojeltava

Viikolla 8 eniten tartuntoja todettiin edelleen työikäisillä ja nuorilla aikuisilla. Iäkkäiden osuus todetuista tapauksista on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen pienenä. Viikolla 8 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 10 %, ja yli 70-vuotiaiden osuus noin 4 % kaikista tapauksista.

Ikääntyneillä ja riskiryhmiin kuuluvilla on selkeästi muuta väestöä suurempi riski saada vakavampi tautimuoto, joutua sairaalahoitoon ja kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.  On selvää, että tautitapausten nopea lisääntyminen kasvattaa myös riskiä ikääntyneiden tartunnoille. Siksi koronavirustaudin riskiryhmiä pitää suojella. Tämä edellyttää kaikilta vastuullisuutta sekä alueellisten suositusten ja rajoitusten tinkimätöntä noudattamista.

Koronavirusrokotukset etenevät hyvin kaikilla erityisvastuualueilla rokotusstrategian mukaisesti. Keskiviikkoon 3.3.2021 mennessä yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 % on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja 80-89 vuotiaiden ikäryhmästä noin puolet on rokotettu ainakin kerran. 

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. 
Tilannekuvaraportin liitteenä on tällä viikolla erilliskatsaus, joka koskee vakavan koronavirustaudin riskitekijöitä kotimaisten tapausten valossa sekä tehohoidon kuukausiraportti. 

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä) 
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun