Hyppää sisältöön
Media

STM varautuu varmistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden potilasturvallisuuden

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 15.02
Tiedote
Potilas ja lääkäri

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä sai torstaina kokouksessaan katsauksen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimialan organisaatioiden tilannekuvaan työtaistelun osalta. Ministeriön tehtäviin kuuluu seurata organisaatioiden tilannetta hankkien tietoa sekä palveluiden järjestäjiltä, että valvovilta viranomaisilta.

Aluehallintovirastoilta saamiensa tilannekuvatietojen perusteella STM arvioi, että työtaisteluun varautuminen ja siihen liittyvät alueelliset neuvottelutilanteet sisältävät ilmeisen riskin potilasturvallisuuden välittömästä vaarantumisesta, mikäli voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat varautumistoimet ja niiden toimeenpano, kuten suojelutyö, osoittautuvat riittämättömiksi.

STM seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti ja on käynnistänyt lainvalmistelun kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Lainsäädännöllä tultaisiin varmistamaan viimesijainen mahdollisuus suojelutyötä täydentäviin välttämättömiin velvoitteisiin, mikäli voimassa olevan lain mukaiset turvaamistoimet eivät riitä potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Ensisijainen vastuu riskeihin varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta on palveluita järjestävillä ja tuottavilla organisaatioilla ja viranomaisilla. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat palveluiden turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta, myös työtaistelutilanteessa. Ministeriö tukee kansalaisten oikeutta saada välttämätön kiireellinen hoito. Perustuslaissa julkiselle vallalle ja ministeriöille on annettu vastuu siitä, että viranomaisten on pystyttävä suojaamaan kansalaisten henki ja terveys, sekä turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Ministeriö ei ole työtaistelutilanteisiin varauduttaessa työmarkkinaneuvotteluiden tai varautumistoimenpiteiden osapuoli, eikä ota kantaa neuvottelutilanteeseen tai neuvotteluiden sisältöön.

Lisätietoja

osastopäällikkö Satu Koskela, STM, [email protected]

Sivun alkuun