Hyppää sisältöön
Media

STM rahoittaa yhdeksää sosiaalityön yliopistotasoista tutkimusta vuonna 2022

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2022 13.00
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi nyt kolmatta kertaa rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Avustusta myönnettiin 9 hankkeelle yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Rahoitusta saavat seuraavat tutkimushankkeet (tutkimushanke, hakijataho, vastuututkija, avustusmäärä):

  • Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (Taitava), Helsingin yliopisto, Maija Jäppinen, 457 823 euroa
  • KATA - Humanitaaristen katastrofien kohtaaminen, työmenetelmät ja adaptiivinen hallinta sosiaalityössä, Lapin yliopisto, Sanna Hautala, 461 389 euroa
  • Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä – sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus, NEPSOS, Turun yliopisto, Merja Anis, 455 400 euroa
  • Rajat ylittävä lastensuojelu – tietoa ja palvelupolkuja (SUOJATIE), Oulun yliopisto, Johanna Hiitola, 463 305 euroa
  • Asiakirjat osallisuuden ja asiakasturvallisuuden takaajina lapsille tarkoitetuissa palveluissa, (ASTULA-hanke), Helsingin yliopisto, Aino Kääriäinen, 372 622 euroa
  • Vardagseffekter i systemisk praxis - en multifallsstudie med främjan att utveckla hållbara och kunskapsdrivna välfärdstjänster, MULTIPRAX, Helsingfors universitet, Ilse Julkunen, 453 302 euroa
  • Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden
  • aikuissosiaalityössä, (AISAPA), Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Suvi Raitakari, 462 400 euroa
  • Rikostaustaiset naiset, traumakokemukset ja naiserityisten palveluiden kehittäminen (RITA), Jyväskylän yliopisto, Marjo Kuronen, 449 844 euroa
  • Kohti tutkimusperustaista osallisuuden edistämistä nuorten aikuisten sosiaalityössä (NuoriSo), Lapin yliopisto, Henna Pirskanen, 423 915 euroa

Hakemuksia tuli yhteensä 20. Hakemukset olivat korkeatasoisia ja aiheissa painottui lastensuojelua koskeva tutkimus. Hakijoina olivat pääasiassa yliopistot melko tasaisesti eri puolilta Suomea. 

Kaikki hakemukset vertaisarvioitiin sekä tieteellisestä että käytännön vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. 

Syksyllä 2022 alkaa seminaarisarja, jossa esitellään vuosina 2020-21 rahoitettujen hankkeiden tuloksia. 

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492, [email protected]
erityisasiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto, p. 0295 163 264, [email protected]

Sivun alkuun