Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till regionerna om det fullständiga genomförandet av hybridstrategins handlingsplan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 14.22
Pressmeddelande 341/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till regionerna för att styra dem i det fullständiga genomförandet av den uppdaterade handlingsplanen för hybridstrategin och i utövan-det av befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar från och med den 15 november.

Den uppdaterade handlingsplanen ska börja tillämpas fullständigt när en vaccinationstäckning på minst 80 procent uppnås för de 12 år fyllda som hör till målgruppen för vaccinationerna eller när hela den befolkning som hör till målgruppen och som vill vaccinera sig har haft möjlighet att få två vaccindoser. Enligt Institutet för hälsa och välfärd uppnåddes målet om en vaccinationstäckning på 80 procent den 10 november 2021.

Social- och hälsovårdsministeriet styr regionerna i att följa upp epidemiläget och att fatta beslut på basis av de rekommendationer och begränsningar som behövs för att bekämpa epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet har berett epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning. Kriterierna lämpar sig bättre för det nuvarande epidemiläget än fasbeskrivningarna som använts tidigare. Regionerna kan använda kriterierna som riktlinjer vid bedömningen av vilka åtgärder som behövs. Institutet för hälsa och välfärd publicerar på sin webbplats uppgifter om områden som uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning från och med den 15 november.

Utgångspunkten för den nya strategin är att samhällets olika funktioner ska vara öppna. Den betonar vikten av lokala och riktade åtgärder i bekämpningen av epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att epidemiläget varierar lokalt, men att epidemin ännu inte är över. Coronaviruset sprids fortfarande bland de som inte är vaccinerade. Enbart vaccinationstäckningen räcker inte till för att stävja epidemin, även om den bromsar den. Därför behövs det fortfarande lokalt riktade effektiva åtgärder om det i området uppstår eller finns en risk för att det kan uppstå sådana smittkluster som är betydande och som utgör en uppenbar risk för att viruset sprids i befolkningen och hotar hälsan och det övergripande välbefinnandet hos de människor som är särskilt utsatta för viruset, och dessutom för indirekta negativa konsekvenser i samhället. 

Ytterligare information:

Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Sivun alkuun