Hyppää sisältöön
Media

STM on antanut alueille ohjauskirjeen hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräisestä käyttöönotosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2021 14.22
Tiedote 341/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt alueille ohjauskirjeen, jolla ohjataan alueita uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräisessä toimeenpanossa sekä tartuntatautilain toimivaltuuksien käytössä 15. marraskuuta alkaen.

Uudistettu hybridistrategian toimintasuunnitelma otetaan täysimääräisesti käyttöön, kun rokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta täyttäneiden vähintään 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta saavutettiin 10. marraskuuta 2021.

STM ohjaa alueita seuraamaan epidemiatilannettaan ja päättämään sen perusteella, mitä suosituksia ja rajoituksia tarvitaan epidemian hillitsemiseksi.
STM on valmistellut aiempien vaihekriteereiden tilalle nykyiseen tautitilanteeseen soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. Alueet voivat käyttää tunnusmerkkejä suuntaa antavana apuna toimenpiteiden tarpeen arvioinnissa. THL julkaisee epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit täyttävien alueiden tiedot verkkosivuillaan 15. marraskuuta alkaen.
Uuden strategian lähtökohtana on, että yhteiskunnan eri toiminnot ovat avoimia. Se korostaa paikallisten ja kohdennettujen toimien tärkeyttä epidemian torjunnassa.

STM korostaa, että epidemia jatkuu Suomessa edelleen paikallisesti vaihtelevana ja monimuotoisena, ja rokottamattomien keskuudessa epidemia jatkaa nopeaa leviämistään. Rokotuskattavuus ei yksin riitä hillitsemään epidemiaa, vaikka se sitä jarruttaakin. Näin ollen paikallisesti tulee ryhtyä kohdennettuihin tehostettuihin toimenpiteisiin, mikäli alueella syntyy tai uhkaa syntyä merkittävä tautirypäs, jossa taudin leviäminen väestöryhmien keskuudessa muodostaa ilmeisen riskin sille alttiiden ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä myös välillisten vaikutustensa kautta laajemmille yhteiskunnallisille haitoille. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Satu Koskela, STM, [email protected]
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]

Sivun alkuun