Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL seuraavat koronatilannetta ja varautuvat syksyyn

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.7.2022 12.36
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman koronaepidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmän toimikausi päättyi kesäkuussa 2022. Säännöllisesti julkaistu tilannearvioraportti jäi samalla tauolle. STM seuraa kuitenkin epidemiatilannetta jatkuvasti yhteistyössä THL:n kanssa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on alkukesän aikana kasvanut useimmissa EU-maissa, joissakin maissa huomattavasti. 

Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan tautien seurannan ja torjunnan keskuksen jäsenmailta keräämien seurantatietojen perusteella tapausmäärien lisääntyminen liittyy ajallisesti omikronin uusien alavarianttien BA.4:n ja BA.5:n leviämiseen EU:n alueella. Nämä variantit aiheuttavat uusintainfektioita koronatartunnan jo aiemmin saaneilla ja myös rokotetuilla henkilöillä. 

Suositellut koronarokotteet ovat edelleen paras tapa suojautua vakavalta koronavirustaudilta. Tartuntamääriin suhteutettuna riski sairastua sairaalahoitoa vaativaan koronatautiin tai menehtyä koronaan on ollut koko kuluvan vuoden kaikissa ikäryhmissä moninkertaisesti pienempi kuin vuonna 2020 tai 2021. Tämä on vankka osoitus rokotteiden antamasta suojasta vakavaa tautia vastaan. Kolmannet ja neljännet rokotukset on erittäin tärkeää ottaa suositusten mukaisesti.

BA.4- ja BA.5-alavarianttien aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet myös Suomessa. THL:n keräämissä seurantatiedoissa ne ovat jo lähes syrjäyttäneet talven ja kevään aikana vallinneet BA.1- ja BA.2-alavariantit. 

Suomessa korontartuntojen tapausilmaantuvuus on pysynyt kesäkuun alusta asti vakaana: tartuntoja on ollut viikoittain 10 000–11 000. Kun huomioidaan tilanne muissa EU-maissa, on mahdollista, että tartuntamäärät nousevat myös Suomessa jo loppukesän aikana. 

Sairaalakuormitus on laskenut tasaisesti koko kevään ja alkukesän ajan, mutta on noussut jonkin verran  heinäkuussa. Sairaanhoitopiirien tuoreimman ilmoituksen mukaan erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 308 koronapositiivista potilasta ja perusterveydenhuollossa 334. Suuri osa noususta selittyy sivulöydöksillä, jolloin syy sairaalaan ottamiselle on jokin muu kuin koronainfektio. Koronainfektion vuoksi sairaalassa on koko maan tasolla enää noin 40 prosenttia testipositiivisista potilaista.

Tehohoidon kuormitus on toistaiseksi pysynyt vähäisenä. Koronatartuntaan liittyvien kuolemantapausten ilmaantuvuus on jatkanut laskuaan ja on nyt alimmillaan koko kuluvan vuoden aikana.


Kesän aikana varaudutaan koronaepidemian jatkumiseen myös Suomessa 


STM on varautunut globaalin pandemian jatkumiseen. Epidemiatilannetta seurataan jatkuvasti yhteistyössä THL:n kanssa. Rokotusstrategia sekä testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty viimeksi kesäkuussa. Kunnille ja sairaanhoitopiireille on toimitettu 22.6.2022 ohjauskirje, johon on koottu toimintaohjeita epidemian hallintaa koskevien määräaikaisten säännösten päättyessä.

THL on antanut ennakkoilmoituksen, jonka mukaan koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista tullaan suosittelemaan loppukesästä. Ennakkotiedon avulla kunnat ehtivät valmistautua rokotusten antamiseen. 

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista on lausunnolla 24.7.2022 asti. Tarkoituksena on palauttaa tarvittaessa tartuntatautilakiin osa väliaikaisista pykälistä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan hillitä. Esitys voidaan antaa jo elokuun aikana, jos koronatilanne Suomessa heikkenee olennaisesti.
 

Lisätietoja:

osastopäällikkö Pasi Pohjola, STM, [email protected] 
johtaja Mika Salminen, THL, [email protected]


Liitteet: 
•    WHO:n Euroopan toimiston verkkosivu 
•    Koronatapaukset, sairaalahoidon tilanne ja kuolemat (THL) 
•    Kansallinen Covid-19 -testaus- ja jäljitysstrategia (PDF)
•    Tartuntatautilain muutoksista pyydetään lausuntoja (STM:n tiedote)
•    Palvelujärjestelmän varautuminen tartuntatautilain Covid-19-epidemian hallintaa koskevien määräaikaisten säännösten voimassaolon päättyessä (STM:n ohjauskirje)
•    Ennakkotieto THL:n suosituksesta: neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä (THL:n tiedote)
•    Teho- ja tehovalvontahoitoon valtakunnalliset strategiset tavoitteet ja eskalaatiosuunnitelmat (STM:n tiedote)

Sivun alkuun