Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja aluehallintovirastot ovat keskustelleet tartuntatautilain soveltamisesta – epidemiatilanne on vakava ja ihmisten perusoikeudet pitää turvata

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.3.2021 14.17
Tiedote 49/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirastot ovat käyneet keskustelua tartuntatautilain uusien toimivaltuuksien soveltamisesta ja tulkinnasta. 

Tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat STM:lle. Ministeriön on huolehdittava muun muassa valtakunnallisen ohjeistuksen avulla siitä, että hyvän hallinnon periaatteet ja perusoikeudet toteutuvat sovellettaessa tartuntatautilain mukaisia valtuuksia. 

STM on tartuntatautilain mukaisessa roolissaan antanut aluhallintovirastoille ohjausta päätöksentekoa varten tilanteessa, jossa valtakunnallinen tartuntojen ilmaantuvuus on pandemia-ajan korkeimmalla tasolla ja muuntoviruksen helpomman tartuttavuuden uhka valtakunnallisesti ja erityisesti HUS-alueella on ilmeinen.

STM ja aluehallintovirastot ovat keskustelleet erityisesti tartuntatautilain 58g §:n tulkinnasta. Keskusteluissa on todettu, että lainsäädäntöä on mahdollista tulkita eri tavoin. STM:n näkemyksen mukaan lähtökohtana tulisi olla se tulkintavaihtoehto, joka parhaiten varmistaa ihmisten hengen ja terveyden suojaamisen sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikin käytettävissä olevin välttämättömin ja oikeasuhtaisin keinoin sekä perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.

Aluehallintoviraston vastuulla on tehdä varsinaiset päätökset mm. tilojen käytön edellytyksistä tai sulkemisesta alueellaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänään tiedottanut, että sen 26.2. tekemä päätös tilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla pysyy ennallaan. Aluehallintovirasto on toimivaltaisena viranomaisena tehnyt päätöksensä itsenäisesti. 

STM ja aluehallintovirastot jakavat näkemyksen epidemiatilanteen vakavuudesta ja viranomaisten velvollisuudesta toimia parhaansa mukaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi. Tartuntatautien torjunnalla turvataan oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, samalla kun sen edellyttämillä toimenpiteillä saatetaan puuttua muihin perusoikeuksiin.

STM harkitsee parhaillaan tarvetta lainsäädännön täsmentämiselle, jotta toimeenpano paremmin vastaisi lainsäätäjän tahtoa. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Satu Koskela
osastopäällikkö Tuija Kumpulainen
hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen
[email protected]

Sivun alkuun