Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM: Budjettiriihessä sovittiin eriarvoisuutta vähentävistä toimista

Sosiaali- ja terveysministeriö
31.8.2017 17.06
Tiedote

Hallitus sopi budjettiriihessä 31. elokuuta useista tukitoimista lapsiperheille ja ihmisten syrjäytymisen vähentämiseksi. Myös terveysalan kasvua halutaan edistää. Nämä sisällytetään hallituksen ensi vuoden talousarvioesitykseen, joka annetaan eduskunnalle syyskuussa.

Hallitus aikoo toteuttaa perhevapaauudistuksen.  Lisäksi hallitus ehdottaa, että lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamiseen osoitetaan 9,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 5 euron lisäystä kuukaudessa. Äitiysavustuksen päivittämiseen lisätään 1,65 miljoonaa euroa vuositasolla. Tällä pystytään kehittämään muun muassa äitiyspakkauksen sisältöä. Pienituloisten pikkulapsiperheiden tulot nousevat, kun vähimmäismääräisiä vanhempainpäivärahoja korotetaan

Päihdeäitien hoitoon esitetään 3 miljoonaa euroa. Saattohoidon kehittämiseen osoitetaan miljoona euroa yhtenäisten hoidon perusteiden toimeenpanoon. Rahoituksella on tarkoitus yhtenäistää hoitokäytäntöjä, kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia ja luoda mahdollisuudet alueellisten toimintaohjeiden ja sopimusten laatimiseksi kaikissa maakunnissa.

Lisäksi esitetään, että sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan myönnetään miljoonan euron kertaluontoinen lisäys.

Eriarvoisuuden torjuntaan tukea

Vähimmäismääräisiä päivärahoja korotetaan niin, että päiväraha olisi kaikissa tilanteissa nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Näin turvataan perusturvan ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen ja tukien kohdentuminen toteutuu tarkoitetulla tavalla. Korotus koskee vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa, sairauspäiväraa ja erityishoitorahaa eli kaikkien näiden päivärahojen vähimmäismäärää korotetaan. Tämän toteuttamiseen osoitetaan ensi vuonna yhteensä 8 milj. euroa.

Hallitus aikoo esittää, että takuueläkkeen korotukseen kohdennetaan jo kehyksissä päätettyjen 10 miljoonan euron lisäksi 8 miljoonaa euroa. Tällöin takuueläke nousisi arviolta 15 euroa kuukaudessa. Korotus koskee myös nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutuksen vähimmäismäärää.  

Nuorten syrjäytymistä halutaan vähentää

Nuorisotyöttömyyttä halutaan vähentää eri hallinnonalojen yhteisin toimin.  Jatkossa nuoren on mahdollista saada tarvitsemiaan ammatillisen kuntoutuksen palveluita ilman sairausdiagnoosia, jos hänen toimintakykynsä on selvästi alentunut. Muutoksella tuetaan vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelua ja työllistymistä. Samalla työskentelytapoja uudistetaan niin, että nuorille voidaan antaa enemmän henkilökohtaista tukea ja valmennusta.

Hallitus päätti puoliväliriihessä nuorten matalan kynnyksen palvelumallin eli Ohjaamo-toiminnan lisärahoituksesta ja vakiinnuttamisesta. Nyt hallitus päätti lisäksi rahoittaa 3 miljoonalla eurolla nuorten psykososiaalisen tukipalvelun rakentamista Ohjaamoiden yhteyteen.

Terveysalan kasvustrategiaan panostuksia

Suomen terveysalan uusia keksintöjä ja kansainvälistymistä vauhditetaan kasvustrategialla. Esimerkiksi neurotutkimus ja sote-tietovarantoja hyödyntävä huippututkimus tarjoavat mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi tavoitteena on sosiaali- ja terveysalaa hyödyttävän uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luominen Suomeen.

Terveysalan kasvustrategian toimeenpanemiseksi hallitus päätti rahoittaa neurokeskuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen perustamista.

Hallitus tukee Itä-Suomen yliopiston aloitetta Suomen neurokeskuksen perustamisesta Kuopioon. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta voidaan osoittaa myös rahoitusta hankkeeseen, sillä se tukee yritystoiminnan ja työpaikkojen luomista Suomeen.

Maatalousyrittäjien jaksamista tuetaan

Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2018 budjetissa tuetaan viljelijöiden jaksamista lisäämällä miljoona euroa Välitä viljelijästä -hankkeeseen. Tämän lisäksi lomituksen sijaisavun maksuhuojennukseen kohdennetaan miljoona euroa.

Lisätietoja:

ministeri Mattilan erityisavustaja Niina Perälä, p. 0295 163107
ministeri Saarikon erityisavustaja Hanna-Maija Kause, p.  0295 163109

Sivun alkuun