Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Soviteltuun työttömyysetuuteen muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.11.2018 13.14
Tiedote 159/2018

Hallitus haluaa lisätä lyhytkestoisen työn vastaanottamista ja muuttaisi sitä, miten palkanmaksun ajankohta vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Jatkossa ratkaisevaa olisi palkanmaksun ajankohta (maksuperiaate). Nykyään ratkaisevaa on se, milloin palkka on ansaittu (ansaintaperiaate). Esitys vähentäisi viivästyksiä työttömyysetuuden saannissa. Muutokset ovat osa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019 – 2022.

Nykyisestä ansaintaperiaatteesta seuraa viive työttömyysturvan saannissa, jos palkka maksetaan myöhemmin kuin työntekokuukauden aikana. Viive voi aiheuttaa taloudellista epävarmuutta, ja lopputuloksena voi olla, että keikkatyötä ei uskalleta ottaa vastaan tai osa-aikatyötä ei uskalleta aloittaa. 

Esityksen mukaan palkkatulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa silloin kun palkka maksetaan. Jos esimerkiksi huhtikuussa tehdyn keikkatyön palkka maksettaisiin toukokuussa, palkka soviteltaisiin yhteen toukokuun työttömyysetuuden kanssa. Huhtikuun työttömyysetuus voitaisiin maksaa täytenä, jos silloin ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja. Muutos vähentäisi viivettä huhtikuun hakemuksen käsittelyssä. Muutoksen myötä hakijalla olisi jo käytössään palkkalaskelma, kun hän tekee työttömyysajan korvaushakemuksen. Lisäksi myös soviteltava palkkatulo olisi jo hakijan käytössä, kun vaikutus työttömyysturvaan syntyy.

Tutustu muutoksesta kertovaan kuvioon: 

Soviteltu työttömyysturva


Esityksessä hyödynnetään tulorekisterin käyttöä, sillä ansioita koskeva tieto voitaisiin saada palkkalaskelman sijaan tulorekisterin kautta.

Vapaan palkan suojaosa ja sovitellun etuuden laskukaava pysyisivät ennallaan

Hallitus ei ehdota muita muutoksia soviteltuun työttömyysetuuteen. Ennallaan säilyisi vapaan palkan suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Laskukaava, jolla soviteltu etuus määritellään ei muuttuisi. Pääsääntö on, että kokonaan työttömän työttömyysetuus vähenee joka kuukausi 50 prosenttia suojaosan (300 euroa/kk) ylittävästä palkasta.

Sovitellusta työttömyysetuudesta on mahdollista laskea arvioita laskurilla, jota löytyy Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laskuri

Ennallaan pysyisi myös se, miten työaika vaikuttaa oikeuteen saada soviteltua työttömyysetuutta. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei jatkossakaan maksettaisi soviteltua työttömyysetuutta. Myös työaika, joka ylittää 80 prosenttia tehtävän kokoaikaisista työtunneista, estäisi työttömyysetuuden maksamisen. 

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 1. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lisätietoja

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 02951 63288, [email protected]

Sivun alkuun