Hyppää sisältöön
Media

Sote-ministeriryhmä: Sote-henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi useita toimenpiteitä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2022 15.42
Tiedote

Sote-ministeriryhmä käsitteli kokouksessaan 16. kesäkuuta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstötilanne ja syyt henkilöstövajeeseen vaihtelevat ammattiryhmittäin. Tilannekuvan ja ratkaisujen luomiseksi tarvitaan vahvaa tietopohjaa. 

Ministeriryhmä käsitteli esiselvitystä, joka koskee sote-ammattilaisten määrää sekä keinoja sen arvioimiseksi ja seuraamiseksi. Tavoitteena on muodostaa luotettava ja ajantasainen kuva sote-ammattilaisten määrästä koko maassa sekä alueellisesti, jotta työvoiman saatavuutta ja riittävyyttä kyettäisiin paremmin ennakoimaan ja turvaamaan.

Esiselvityksen mukaan parhaimman yleiskuvan tällä hetkellä antaa työssäkäynti- ja työnvälitystietopohjien yhdistäminen. 

Hyvän työn edellytysten ohjelma henkilöstövajeesta kärsiville työpaikoille

Ministeriryhmä totesi, että henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen vaatii useita erilaisia yhtäaikaisia toimenpiteitä. Yksi toimenpiteistä on hyvän työn edellytysten ohjelma. Sen tarkoituksena on parantaa henkilöstön jaksamista ja työn tuottavuutta yhteiskehittämällä hyvän työn edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen tarpeiden pohjalta. Ohjelma suunnataan työpaikkoihin, joissa on erityistä henkilöstövajetta. 

Jo tällä vaalikaudella selvitetään ja kuvataan keinoja, joilla voidaan toteuttaa hyvän työn edellytyksiä sekä rakennetaan yhteistyöverkostoja. Lisäksi valmistellaan laaja sote-alan oppimis-, koulutus- ja kehittämiskokonaisuus, joka toteutetaan vuosina 2023-25.

Hoiva-avustajien käyttöä iäkkäiden palveluissa on tarpeen edistää 

Kokouksessa käsiteltiin myös hoiva-avustajien merkitystä iäkkäiden palveluissa. THL:n seurannan mukaan hoiva-avustajia ei ole vielä käytössä kaikilla alueilla eikä kaikissa yksiköissä. Myös valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan hoiva-avustajien määrää voidaan lisätä hoivakodeissa. Hoiva-avustajien tarpeesta ja koulutuksesta päätettiin tehdä selvitys, jonka pohjalta linjataan koulutuksen lisäystarpeita ja koulutukseen ohjaamista. 

Ohjelman tiekarttaan kootaan pitkän aikavälin toimenpiteitä

Ministeriryhmä totesi, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja laaja-alaista yhteistyötä, jota on jatkettava seuraavalla hallituskaudella.

Poikkihallinnollinen työryhmä on luonnostellut kevään aikana yli vaalikauden ulottuvaa tiekarttaa, jonka strategiset kärjet ovat hyvän työn edellytykset, osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi. Työryhmä jatkaa syksyllä tiekartan valmistelua seuraavalle vaalikaudelle. Tiekartan on tarkoitus valmistua tällä vaalikaudella.

Lisätietoja

johtaja Jaska Siikavirta 
pääsihteeri Taina Mäntyranta
[email protected]

Sivun alkuun