Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaalityön koulutusta yliopistoissa lisättävä

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.9.2006 6.00
Tiedote -

Sosiaalipalvelut työllistävät yli 7% työllisestä työvoimasta. Alan henkilöstöön liittyvät päätökset ovat kauaskantoisia ja vaikuttavat siihen minkälaisia sosiaalipalveluja vanhuksille, lapsille, lapsiperheille, vammaisille, päihdeongelmaisille ja syrjäytymisvaarassa oleville on tarjolla. Syyskuun 20. päivä julkistettu sosiaalialan työvoimatarpeita ennakoiva tutkimus osoittaa, että palvelut voidaan säilyttää laadukkaina ja riittävinä uudistamalla alan henkilöstön tehtävärakenne ja lisäämällä opiskelupaikkoja yliopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Alan työoloja ja palkkausta on myös parannettava.

Pula sosiaalityöntekijöistä on vaikein. Vuoteen 2015 mennessä joka kolmas sosiaalityöntekijä jää eläkkeelle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sosiaalityöntekijöitä on valmistunut keskimäärin 150 vuodessa. Tutkijat esittävät vähintään 100 suoritetun tutkinnon lisäystä yliopistoissa. Näin pitkään jatkuneeseen työvoimapulaan sekä alan laajeneviin tehtäviin saataisiin helpotusta.

Lähihoitajia tarvitaan myös lisää. Lähihoitajatutkinnon suorittaa vuosittain noin 5700 henkilöä. Työvoiman kysyntä edellyttää vähintään 6000 lähihoitajatutkinnon suorittaneen virtaa koulutusjärjestelmästä työmarkkinoille.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille on kysyntää. Alan kangistuneet työ- ja tehtävärakenteet ja johtamiskulttuurit luovat kuitenkin kitkaa työmarkkinoille. Rakenteellisista ongelmista huolimatta vuosittain noin1200 valmistuvaa sosionomia työllistyy varsin hyvin. Ennakoidun kysynnän ja tarjonnan perusteella koulutusvolyymi tulisi säilyttää nykyisellä tasollaan.

Taustaa

Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihankkeessa (2003-2006) on ennakoitu alan osaamis- ja työvoimatarpeita sekä sosiaalialan koulutustarpeita vuoteen 2015 ulottuvalla ajanjaksolla. Hankkeen kaksi päärahoittajaa ovat olleet opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen Kuntaliitto on täydentänyt opetusministeriön ESR -osarahoitusta kansallisella osuudella. Ennakointitehtävä on rajattu siten, että se kohdistui pääasiassa lähihoitajatutkintoon, sosionomitutkintoon (AMK) ja sosiaalityöntekijän tutkintoon (YMT, VTM).

Lisätietoja

Ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki, STM, puh. (09) 160 73136, 050 3653802
Ylitarkastaja Sirkka-Liisa Hörkkö, OPM, puh. (09) 1607 7212
Professori Mikko Mäntysaari, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) 2602917, 040 5466780 Tutkija Matti Vuorensyrjä, Jyväskylän yliopisto, puh. (014) 260 3133, 040-763 4846
Tutkija Tarja Kemppainen, Lapin yliopisto, puh. (016) 3412675, 040-8493033
Tutkija Merja Borgman, Lapin yliopisto, puh. 040-572 8973

Sivun alkuun