Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvan ongelmista muodostuu neljä kokonaisuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2020 17.49
Tiedote

Sosiaaliturvakomitea on koonnut listauksen sosiaaliturvassa tunnistetuista ongelmista, joihin tarvitaan ratkaisu lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Listauksessa on mukana komitean jäsenten ja pysyvien asiantuntijoiden näkemykset sellaisenaan. Yhteisymmärrystä näkemysten välille haetaan työn seuraavissa vaiheissa.

Ongelmista muodostuu neljä pääkokonaisuutta:

  • Sosiaaliturvan monimutkaisuus
  • Työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen
  • Toimeentulotuki, perusturva ja asuminen
  • Palvelut ja etuudet

Katso sosiaaliturvan ongelmien listaukset kokonaisuudessaan komitean kokousmateriaalista

Sosiaaliturvakomitea aloittaa ongelmien työstämisen monimutkaisuudesta sekä niiden henkilöiden tilanteesta, jotka ovat tosiasiallisesti työkyvyttömiä, mutta joiden nykysäännösten mukaan tulee hakea työttömyysturvaetuutta. Komitean seuraava kokous syyskuussa 2020 keskittyy näihin teemoihin.

”Jaostot konkretisoivat ongelmia komitean seuraavaan kokoukseen, eli kartoittavat ongelmakokonaisuuden lainsäädännöllistä pohjaa, selvittävät ja kuvaavat tilastojen sekä esimerkkilaskelmien avulla kenellä ja milloin asia on ongelma.

Poikkeusoloista ja etätyöskentelyn haasteista huolimatta komitea on saanut hyvin työnsä alkuun. Sosiaaliturvan keskeisiä ratkaistavia ongelmia on määritelty, ja jaostojen asiantuntijat pääsevät konkretisoimaan niitä komitean seuraavaan kokoukseen, eli käytännössä kartoittamaan ongelmien lainsäädännöllistä pohjaa, kuvaamaan ihmislähtöisesti ketä ja missä tilanteessa kyseiset sosiaaliturvan ongelmat koskevat”, kertoo komitean puheenjohtaja Pasi Moisio.

Avoimuutta ja tiedon jakamista

Sosiaaliturvakomitea edistää ja tukee sosiaaliturvasta käytävää julkista keskustelua jakamalla uudistuksen päätöksenteon perustana olevat aineistot kaikkien käyttöön. Tietopohjaksi nimetty aineistokirjasto rakentuu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille.

Sosiaaliturvakomitea suunnitteli kokouksessaan tietopohjan rakennetta. Tietopohjaan kootaan muun muassa tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen etenemisen tahdissa. Tietopohjan ensimmäiset materiaalit julkaistaan osoitteessa stm.fi/sosiaaliturvauudistus kesäkuun 2020 aikana.

Lisäksi komitea päätti järjestää syyskuussa 2020 kaikille avoimen online-tapahtuman sosiaaliturvasta.

Sosiaaliturvakomitea hyväksyi työskentelynsä periaatteet ja linjasi varajäsenten roolista liitteiden mukaisesti. Sosiaaliturvakomitea kokoontui maanantaina 8.6.2020.

Henkilömuutoksia sosiaaliturvakomitean puheenjohtajistossa

Valtioneuvosto nimesi 4.6.2020 sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Heli Backmanin sosiaaliturvakomitean 2. varapuheenjohtajaksi. Johtaja Liisa Siika-aho siirtyy komitean 3. varapuheenjohtajaksi.

Samalla johtaja Essi Rentola ja johtaja Hannu Ijäs vaihtoivat keskenään tehtäviä. Essi Rentola siirtyi tutkimus- ja arviointijaoston puheenjohtajaksi ja Hannu Ijäs hallintojaoston puheenjohtajaksi.

Komitean kokousmateriaali 

Lisätietoja:

viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635
kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338 (soittopyynnöt tekstiviestillä)
osastopäällikkö Heli Backman, p. 0295 163 668
johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085
tutkimusprofessori Pasi Moisio, p. 029 524 7228, [email protected]

Pasi Moisiota lukuun ottamatta sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Sivun alkuun