Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalihuollon sähköiset asiakastietojärjestelmät

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2005 8.00
Tiedote -

Lähes kaikkien kuntien sosiaalipalveluissa on jo käytössä tietojärjestelmiä asiakastietojen käsittelyä varten. Sosiaalityön eri toiminnoissa ja toimeentulotuessa järjestelmiä käytetään laajimmillaan sekä hakemusten käsittelyn, päätöksenteon ja maksatuksen välineinä että asiakaskertomusten kirjaamisessa. Toistaiseksi sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmienkehittämisen ja hyödyntämisen ongelmana on kuitenkin se, että tietojärjestelmille ei ole valtakunnallisesti määriteltyjä yhtenäisiä tietorakenteita eikä tietosisältöjä. Myös tietoturvakysymykset on vielä suurelta osin ratkaisematta."Sosiaalipalvelujen sähköisen dokumentaation kehittämisen haasteena on palvelujen laaja kenttä. Erilaisia lakisääteisiä sosiaalipalveluja on valtava määrä ja jokaisella palvelukokonaisuudella on käytössä omat asiakasrekisterinsä ja omat käsitteensä", totesi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistyneen Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen projektipäällikkö Heli Sahala. Sahala esitteli tietoteknologian kehittämissuuntia Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen avausseminaarissa Kuntatalossa 1. syyskuuta.Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen käynnistämän kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa tietojärjestelmät yhtenäistetään niin että sähköisten asiakirjojen käyttöönotto mahdollistuu. Tämä tarkoittaa nyt kirjavan käsitteiden viidakon sekä asiakirjojen tietosisältöjen yhdenmukaistamista. Tavoitteena on asiakastietojärjestelmien ja niiden tietosisältöjen valtakunnallinen yhteensopivuus riippumatta siitä, onko kyse kunnan, järjestön vai yksityisen yrityksen tietojärjestelmästä. Termit ja tietosisällöt määritellään vuoteen 2007 mennessä, jolloin voidaan aloittaa tietojärjestelmien pilotointi kokeiluhankkeissa. Yhteensopivat asiakastietojärjestelmät on tarkoitus saada käyttöön koko maassa vuoteen 2011 mennessä.Sähköistyvistä asiakastietojärjestelmistä odotetaan apua palveluketjun hallintaan. Asiakkaan suostumuksella tarvittavat tiedot ovat palveluja antavien eri tahojen käytettävissä, jolloin työntekijöillä on ajantasaiset tiedot asiakkaan tilanteesta.Tavoitteena on myös, että erilaisten sähköisten välineiden avulla tietoa voidaan siirtää asiakkaan kodin ja varsinaisen asiakastietojärjestelmän välillä.Lisäksi asiakkailla olisi mahdollisuus seurata esimerkiksi hakemuksensa tai palvelupyyntönsä käsittelyn vaiheita.Yhtenäistyvät järjestelmät tuottavat myös vertailukelpoista tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.Valtakunnallisten tilastojen lisäksi asiakastietojärjestelmät antavat tietoa myös paikalliseen suunnitteluun palvelutarpeista, toiminnan laadusta ja vaikutuksista.Kasvava ylikunnallinen palvelujen järjestäminen edellyttää mahdollisuutta tarvittavien tietojen siirtämiseen organisaatiorajojen yli. Laajemmat aluepohjat palvelujen järjestämisessä luovat myös paremmat mahdollisuudet yhteensopivien tietojärjestelmien kehittämiselle.

Sähköinen asiointi sosiaalipalveluissa on vielä kehittymätöntä. Jo nyt sosiaalityöntekijät eri puolilla Suomea saavat paljon kyselyitä sähköpostitse. Toistaiseksi sähköisen neuvontapalvelujen kehittämisen esteenä on tietosuojakysymykset. Sähköinen asiointi edellyttää asiakkaan varmaa tunnistamista, jonka menetelmiä ei vielä ole. Virtuaaliseen sosiaalitoimistoon voi tulevaisuudessa kuulua hakemusten täyttäminen ja oman palveluprosessin seuraaminen verkossa sekä ajanvaraus- ja neuvontapalvelut. Sähköiset asiointipalvelut mahdollistavat sosiaalipalvelujen paremman saatavuuden myös harvaanasutuilla alueilla.

Taustaa

Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan tarpeista lähtevää tietoteknologian kehittämistä. Kansallisen hankkeen lisäksi kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeita tuetaan valtionavustuksin. Sosiaalialan tietoteknologiahanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishanketta. Hankkeen avausseminaari pidettiin 1. syyskuuta Kuntatalossa. Avausseminaarin puheenvuorot löytyvät osoitteesta www.tikesos.fi > aineistot > seminaariaineistot.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Heli Sahala, Suomen Kuntaliitto, p. 050 584 6001, [email protected], www.tikesos.fi

Sivun alkuun