Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalialan uusi vuosikymmen samojen kansien väliin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2005 5.05
Tiedote -

Millainen on 2010-luvun suomalainen hyvinvointivaltio? Halpakopio Ruotsin ja Tanskan pohjoismaisesta mallista vai julkisin verovaroin kustannettu sosiaaliturvan ja terveyspalveluiden kattava peruspaketti? Millaisiksi muodostuvat hyvinvointivaltion tavoitteet ja rahoitus vanhan ja uuden ajan välimaastossa?

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti keväällä 2005 seminaarin, jossa kuultiin tuoreita näkemyksiä tulevaisuuden sosiaalipalveluista sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisystä. Seminaarin puheenvuorot on nyt saatettu samaan julkaisuun Hyvinvointi 2015. Sosiaalialan tulevaisuus -seminaari 10.5.2005.

Seminaarin asiantuntijat, mukaan luettuina peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, opetusministeri Tuula Haatainen, arkkipiispa John Vikström sekä professorit Jorma Sipilä ja Kaarlo Tuori pohtivat selvityksessä kunta- ja palvelurakenteen uudistamista, hyvinvointivaltion historiaa, koulutuksen maksuttomuuden ongelmaa, globaalin liikkuvuuden ja toimintaympäristön muutoksen haasteita sekä peruspalveluiden säilyttämisen ydinkysymystä - sitä kuinka arvot ja eurot käyvät yhteen.

Toukokuussa järjestetty seminaari on osa Hyvinvointi 2015 -ohjelman valmistelua. Ohjelma valmistuu syksyllä 2006 ja se linjaa hyvinvointipolitiikkaa kymmenen vuoden perspektiivillä. Hyvinvointi 2015 -ohjelma kuuluu osaksi sosiaali- ja terveysministeriön vuosina 2003–2007 toteuttamaa Sosiaalialan kehittämishanketta.

Lisätietoja: Apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos Reijo Väärälä, puh. (09) 160 73773, sosiaali- ja terveysministeriö, suunnittelija Milla Roos, puh. (09) 396 72183, Stakes.

Julkaisutiedot: Reijo Väärälä, Milla Roos (toim.). Hyvinvointi 2015. Sosiaalialan tulevaisuus -seminaari 10.5.2005. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:16. Julkaisua myy 12 euron kappalehintaan Yliopistopaino Kustannus puh. (09) 7010 2363. www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti

Internetissä: www.stm.fi linkki julkaisut

Sivun alkuun