Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser ESF-projektfinansiering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 12.04 | Publicerad på svenska 25.1.2018 kl. 14.01
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat Europeiska socialfondens (ESF) projektutlysning inom verksamhetslinje 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”.

Utlysningen gäller projekt eller integrerade projekt som fokuserar på åtgärdshelheten ”Jobb, arbetsförmåga och innovationer”. Ansökningstiden är 25.1–23.3.2018.

I temat för utlysningen betonas särskilt främjandet av arbetshälsa som en del av förändringen. Målet är att stödja en flexibel förändring i fråga om social- och hälsovårdsreformen med avseende på ledarskap och personalens arbetshälsa och kunnande. Projektet ska särskilt fokusera på att göra personalen delaktig.

Projekten ska vara riksomfattande.

Vad är ESF?

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. Under programperioden 2014–2020 genomför Finland strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar riksomfattande projektverksamhet inom ramen för programmet. Ministeriet har två riksomfattande åtgärdsteman inom verksamhetslinje 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”. Inom verksamhetslinje 5 ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom” har social- och hälsovårdsministeriet tre åtgärdsteman. Inom verksamhetslinje 5 är social- och hälsovårdsministeriet den enda finansiär som man kan ansöka om stöd från för riksomfattande projekt.

Ytterligare information

Päivi Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 02951 63590, [email protected]

Sivun alkuun