Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om synpunkter till stöd för beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2020 15.19
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet uppmuntrar det civila samhället att delta i beredningen av den jämställdhetspolitiska redogörelsen genom att dela med sig av sina synpunkter om jämställdheten i Finland i framtiden.

Statsrådet överlämnade den första redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män till riksdagen år 2010. Riksdagen förutsatte då att regeringen överlämnar följande redogörelse om jämställdhetspolitiken till riksdagen före utgången av 2021. Beredningen av redogörelsen har nu inletts.

I statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken fastställs de långsiktiga nationella målen för jämställdhetspolitiken. Också förändringarna i omvärlden och deras konsekvenser för jämställdheten behandlas i redogörelsen för att man ska kunna fastställa mål.

Social- och hälsovårdsministeriet inväntar nu synpunkter på vilka frågor som bör beaktas vid beredningen och vilka nationella mål som bör ställas upp i redogörelsen. Alla medborgare och orga-nisationer kan lämna utlåtanden. 


Samarbete med intressentgrupper och det civila samhället viktigt 

Redogörelsen bereds i en arbetsgrupp. Social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet samt olika experter är med i arbetsgruppen. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av helheten. Redogörelsen behandlas i en grupp som består av statssekreterare under ledning av Tho-mas Blomqvist, minister med ansvar för jämställdhetsfrågor. 

Intressentgrupperna kommer att höras på nytt i takt med att arbetet framskrider.

Utlåtanden kan ges genom att besvara de frågor som ställs på webbplatsen utlåtande.fi. Svarstiden går ut den 22 januari 2021.

Mer information

Tanja Auvinen, direktör, tfn 02951 63715, [email protected]
Mari McAteer, specialsakkunnig, tfn 02951 63033, [email protected]
 

Sivun alkuun