Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää näkemyksiä valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelun tueksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2020 15.19
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan tasa-arvopoliittisen selonteon valmisteluun kertomalla näkemyksiä siitä, millainen on tulevaisuuden tasa-arvoinen Suomi.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle historian ensimmäisen sukupuolten tasa-arvoa koskevan selonteon vuonna 2010. Tuolloin eduskunta edellytti, että hallitus antaa seuraavan tasa-arvopoliittisen selonteon vuoden 2021 loppuun mennessä. Selonteon valmistelu on nyt käynnistynyt.

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan pitkän ajan kansalliset tasa-arvopolitiikan tavoitteet. Tavoitteiden asettamiseksi selonteossa käsitellään myös toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. 

Sosiaali- ja terveysministeriö odottaa nyt valmistelun tueksi näkemyksiä siitä, mitä kysymyksiä selonteon valmistelussa pitäisi ottaa huomioon ja millaisia kansallisia tavoitteita selonteossa pitäisi asettaa. Lausuntoja voivat antaa kaikki kansalaiset ja organisaatiot. 

Yhteistyö sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tärkeää 

Selontekoa valmistellaan työryhmässä, jossa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö sekä eri asiantuntijoita. Kokonaisuuden valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Selontekoa käsitellään tasa-arvoasioista vastaavan ministerin Thomas Blomqvistin johdolla valtiosihteereistä koostuvassa ryhmässä. 

Sidosryhmiä tullaan kuulemaan toistamiseen työn edetessä.

Lausunnot annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla esitettyihin kysymyksiin. Vastausaikaa on 22 tammikuuta 2021 asti.

Lisätietoja

johtaja Tanja Auvinen, p. 02951 63715, [email protected]
erityisasiantuntija Mari McAteer, p. 02951 63033, [email protected]
 

Sivun alkuun