Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi valtionavustuksia ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukemiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2017 12.26
Tiedote 139/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta päihderiippuvaisten tukeen ja ruoka-apuun yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Tästä puolet myönnettiin päihderiippuvaisten tukeen kymmenelle erikokoiselle toimijalle, joista osa toimii myös paikallisesti. Toiset miljoona euroa myönnettiin kolmelle valtakunnalliselle toimijalle, jotka tarjoavat ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille.

Valtionavustukset järjestöille sisältyivät valtion vuoden 2017 talousarvioon eduskunnan päätöksellä. Hakuaika oli 5.6.–22.6.2017. Määräaikaan mennessä hakemuksia päihderiippuvaisten tukea varten tuli 16 ja ruoka-apuun 7 kappaletta.

Tukea päihteiden käyttäjille

Tukea päihderiippuvaisten auttamiseksi sai kymmenen järjestöä, jotka toimivat ympäri Suomea. Hankkeita toteuttavat A-klinikkasäätiö (375 600 euroa), Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (230 000 euroa), Sovatek-säätiö (128 000 euroa), Helsingin vieraskoti (50 000 euroa), Kalliolan kannatusyhdistys ry. (10 000 euroa), Uppsökande stödtjänster för unga i Österbotten (UsÖ) (60 000 euroa), KRIS-Etelä-Suomi ry.(5400 euroa), Myllyhoitoyhdistys (55 000 euroa), Espoon A-kilta HYKAA ry. (26 000 euroa) ja Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveys ry (60 000 euroa).

Osa näiden järjestöjen toiminnasta kohdistuu samoille maantieteellisille alueille ja tämän vuoksi näille hankkeille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Yhteistyötä tuetaan myös eri kaupunkien välillä, jotta parhaat toimintamallit leviävät ja kehittämistyötä voidaan tehdä yhdessä.

Järjestöt tukevat hankkeillaan heikoimmassa asemassa olevia päihteiden käyttäjiä käytännönläheisesti viemällä palveluja kaduille ja ihmisten koteihin sekä kehittämällä matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaa. Avun tarpeessa olevia tuetaan monin eri tavoin ja tarvittaessa heitä saatetaan muiden palveluiden ja hoidon piiriin. Etsivää päihdetyötä tehdään myös maahanmuuttajien parissa. Etsivän työn lisäksi valtionavustuksella tuetaan päihdekuntoutujien, kuten nuorten ja vankilasta vapautuvien, ryhmätoimintaa sekä raittiutta tukevaa ja ylläpitävää toimintaa ja sosiaalista kuntoutumista. Toimintaan kuuluu myös vertaistukea ihmisiltä, joilla on omaa kokemusta päihdeongelmista.

Ruoka-apu erityisen tuen tarpeessa oleville

Tukea ruoka-avun toteuttamiseen jaettiin kolmelle valtakunnalliselle järjestölle: Samaria rf. (790 000 euroa), Adra Finland Säätiö sr. (75 000 euroa) ja Suomen Punainen Risti (135 000 euroa). Valtionavustuksen saajille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Valtionavustus kohdistuu alueellisen ja paikallisen ruoka-avustustoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustusta käytetään ruuan nouto- ja jakelukustannuksiin, toimitilakuluihin, kylmälaitteiden, kylmäkonttien ja -peräkärryjen hankintaan ja palkkauskustannuksiin. Avustuksella tuetaan myös ruuanjakotoimintaan rakennettavan linja-auton hankintaa pääkaupunkiseudulle järjestöjen yhteiskäyttöön.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, p. 02951 63199 (tuki ruoka-apuun)
neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63199 (tuki päihderiippuvaisille)

Sivun alkuun