Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila: Perustulokokeilun toteuttaminen kertoo rohkeudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.2.2019 9.03
Tiedote 25/2019

Perustulokokeilu oli poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, totesi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Ainutlaatuisen kokeilusta tekee se, että siihen osallistuminen ei ollut vapaaehtoista. Vuosina 2017-2018 toteutettuun kokeiluun valikoitui satunnaisesti 2000 ihmistä. Kokeiluun osallistuneille maksettiin kahden vuoden ajan perustuloa, jonka suuruus oli 560 euroa kuukaudessa. Perustulo oli heille tuloa, joka maksettiin ilman vastikkeellisuutta tai tarveharkintaa. Kyseessä oli siis tulo, jonka kokeilussa mukana olevat saivat automaattisesti joka kuukausi ja jota mitkään saajan muut tulot eivät pienentäneet. Perustulo oli myös veroton etuus.

- Epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet, eikä sosiaaliturvajärjestelmämme kaikilta osin enää vastaa nykyajan vaatimuksia. Perustulokokeilu oli keino selvittää, miten työtä voisi ottaa joustavammin vastaan ja myös miten taloudelliset kannusteet vaikuttavat työn vastaanottamiseen, tiivisti sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 8. helmikuuta perustulokokeilun alustavia tuloksia käsitelleessä seminaarissa pitämässään puheessa. 

Perustulokokeilun tavoitteena oli tuoda vastauksia siihen, miten sosiaaliturvaa voidaan yksinkertaistaa ja sujuvoittaa sekä poistaa hankaliksi koettuja byrokratia- ja kannustinloukkuja.

Kokeilulla näyttää olleen myönteisiä vaikutuksia perustuloa saaneiden henkilöiden kokemaan hyvinvointiin. Kokeiluun osallistuneet ovat arvioineet terveydentilansa paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluvat. Kokeiluun osallistuneet kokivat myös sosiaaliturvaan liittyvän vähemmän byrokratiaa kuin vertailuryhmään kuuluvat. Työllistymiseen vaikutukset näyttäisivät olevan ensimmäisen kokeiluvuoden perusteella vähäisiä.

- Perustulokokeilu tuottaa meille ainutlaatuista tietoa ihmisten käyttäytymiseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Vaikka kokeilua varten kehitetty perustulomalli tuskin aivan sellaisenaan voisi koskaan tulla laajasti käyttöön, pidän kokeilua erittäin onnistuneena. Kokeilun tuottamaa tietoa voimme hyödyntää tulevaisuudessa sosiaaliturvan uudistamiseen, joka tulee olemaan seuraava suuri reformi, sanoi ministeri Mattila.

- Perustulokokeilu on huomioitu maailmalla laajasti ja se on vaikuttanut Suomi-kuvaan positiivisesti. Olemme näyttäytyneet maana, jolla on kykyä pohtia asioita uudella tavalla ja hankkia lisätietoa, kertoi ministeri Mattila. Suomen mittakaavassa kansainvälisen median huomio on ollut ennen näkemätöntä. 

Lisätietoja

sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan erityisavustaja Kari Synberg, STM, puh. 0295 163 106, [email protected]

johtaja Essi Rentola, puh. 0295 163 155, [email protected]

Sivun alkuun