Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn får 380 miljoner euro i understöd för verksamheten 2020

Social- och hälsovårdsministeriet
6.2.2020 13.27
Pressmeddelande 19/2020

Social- och hälsovårdsministeriet delar i år ut sammanlagt 380 miljoner euro av avkastningen av penningspelsverksamhet i understöd till organisationer. Beloppet är större än någonsin tidigare. Understöd beviljas till 887 sökande för sammanlagt 2 155 objekt.

Social- och hälsovårdsministeriet fattade den 6 februari beslut om understöden, huvudsakligen utifrån det förslag som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) berett. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget. Hela anslaget för 2020 delades nu ut i sin helhet.

Av Veikkaus Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor som hamnat i problemsituationer.

En andel på 90,5 miljoner euro av avkastningen av penningspel kanaliseras dessutom via statskontoret till krigsveteranerna. Pengarna används för krigsinvalidernas rehabilitering, öppen vård och institutionsvård och för frontveteraners och vissa andra gruppers rehabilitering samt ersättningar.

Med understöden vill social- och hälsovårdsministeriet uppmuntra organisationer att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen. Vid fördelningen av understöd beaktas också aktuella behov, såsom att främja sysselsättningen bland svårsysselsatta unga och personer med partiell arbetsförmåga 2020.

Sammanlagt 1 207 organisationer ansökte om understöd. Antalet objekt, projekt eller verksamheter var 3 087. Det sammanlagda beloppet understöd som söktes uppgick till 532 miljoner euro. Information om alla STEA-understöd för 2020 publiceras den 7 februari på adressen avustukset.stea.fi

År 2019 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 362 miljoner euro i understöd till 887 sökande.

Lisätietoja:

Hilppa Tervonen, beredningschef, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), tfn 0295 163 225
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 577

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd. 

Sivun alkuun