Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan 380 miljoonaa euroa vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.2.2020 13.27
Tiedote 19/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä 380 miljoonaa euroa tänä vuonna. Jaettava määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin. Avustuksia saa 887 hakijaa yhteensä 2155 kohteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista 6.2. pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä. Koko vuoden 2020 määräraha jaettiin nyt kokonaisuudessaan.

Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää avustuksia yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille toimintaan, jonka päämääränä on edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita ihmisiä.

Lisäksi rahapelituottoja ohjataan valtiokonttorin kautta sotiemme veteraaneille 90,5 miljoonaa euroa. Raha käytetään sotainvalidien kuntoutukseen, avohuoltoon ja laitoshoitoon sekä rintamaveteraanien ja eräiden muiden ryhmien kuntoutukseen sekä korvauksiin.

Avustuksilla STM haluaa rohkaista järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja parantamaan toimintavalmiuksia. Avustusten jaossa otetaan huomioon myös ajankohtaiset tarpeet, kuten vuonna 2020 vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen.

Avustuksia haki kaikkiaan 1207 järjestöä. Eri kohteita, hankkeita tai toimintoja oli 3087. Haettujen avustusten yhteissumma oli 532 miljoonaa euroa. Tiedot vuoden 2020 kaikista STEA-avustuksista julkaistaan 7.2. mennessä osoitteessa avustukset.stea.fi

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi avustuksia 362 miljoonaa euroa 887 hakijalle.

Lisätietoja:

valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, STEA, p. 0295 163 225

neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, STM, p. 0295 163 577

STEA on STM:n yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Sivun alkuun