Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nya elektroniska tjänster för social- och hälsovården utvecklas

Social- och hälsovårdsministeriet
3.2.2016 9.16
Pressmeddelande 11/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat finansiering för projektet Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA). Projektet producerar en ny slags verksamhetsmodell för basservicen inom social- och hälsovården. Modellen ska bli en stomme för elektroniska välfärdstjänster som erbjuds medborgare.

Delar i verksamhetsmodellen är att distribuera tillförlitlig välfärdsinformation, olika tester och självutvärderingar som mäter välfärd och servicebehov samt en välfärdsplan som görs i samarbete. I de färdiga tjänsterna utnyttjas klient- och patientuppgifter samt uppgifter som medborgaren själv tagit fram och som kan utnyttjas av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården när medborgaren samtycker till detta. Tjänsterna är förenliga med de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom social- och hälsovården. Tjänsterna genomförs på ett klientorienterat sätt. Projektet har planerats så att den i fortsättningen kan utvidgas med nya funktioner.

I projektet deltar en stor grupp kommuner och samkommuner. Projektledare är Esbo stad. Deltagare är Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Borgå, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Samtidigt med projektet genomförs även andra projekt som anknyter till det, såsom den nationella möjligheten att spara sina egna välfärdsuppgifter som en del av tjänsten Mina Kanta-sidor som FPA genomfört.

Omfattningen på projektet för egenvård och tjänster är cirka 13 miljoner euro. Kostnaderna för projektet delas ungefär lika mellan staten och kommunerna. De första kommunerna börjar använda systemet i slutet av år 2017 och det ska tas i bruk i stor skala under 2018.

Regeringen har stakat ut riktlinjer för att den vill förändra de rådande verksamhetssätten. För detta ändamål har den reserverat medel för projekt som genom en insats av engångsnatur producerar en bestående förändring av verksamhetssätten som medför betydande besparingar i fortsättningen. Avsikten är att genomföra projektet för egenvård och digitala mervärdestjänster med finansministeriets finansiering av spetsprojektet Digitalisering under styrning av social- och hälsovårdsministeriet. Det är också en del av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt Kundorienterad service.

Ytterligare information

Teemupekka Virtanen, expert, SHM, tfn 0295 163 370
Tuula Heinänen, utvecklingsdirektör, Esbo stad, tfn 043 825 1379

Sivun alkuun