Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetään uusia sähköisiä palveluja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2016 9.16
Tiedote 11/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeelle. Hanke tuottaa uudenlaisen toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Mallista tulee kansalaisille tarjottavien sähköisten hyvinvointipalveluiden runko.

Toimintamallin osia ovat luotettavan hyvinvointitiedon jakaminen, erilaiset hyvinvointia ja palvelutarvetta mittaavat testit ja itsearviot sekä yhteistyössä tehtävä hyvinvointisuunnitelma. Valmiissa palveluissa hyödynnetään asiakas- ja potilastietoja sekä kansalaisen itse tuottamia tietoja, jotka ovat kansalaisen salliessa myös ammattilaisen hyödynnettävissä. Palvelut ovat yhteensopivia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden kanssa. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti. Hanke on suunniteltu niin, että sitä voidaan jatkossa laajentaa uusilla toiminnoilla.

ODA-hankkeeseen osallistuu suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen vetäjänä toimii Espoon kaupunki. Mukana ovat Eksote, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Samanaikaisesti ODA-hankkeen kanssa toteutetaan myös muita asiaan liittyviä hankkeita, kuten kansallinen omien hyvinvointitietojen talletusmahdollisuus osaksi Kelan toteuttamaa Omakanta-palvelua.

ODA-hankkeen suuruus noin 13 miljoonaa euroa. Valtio ja kunnat jakavat kulut noin puoliksi. Ensimmäiset kunnat alkavat käyttää järjestelmää vuoden 2017 lopulla ja laaja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana.

Hallitus on linjannut, että se haluaa muuttaa vallitsevia toimintatapoja. Tätä tarkoitusta varten se on varannut rahoitusta hankkeille, jotka tuottavat kertaluontoisella panostuksella pysyvän toimintatavan muutoksen ja sitä kautta merkittäviä säästöjä jatkossa. ODA-hanke on tarkoitus toteuttaa valtiovarainministeriön Digitalisointi-kärkihankkeen rahoituksella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Se on osa myös sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihaketta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, STM, p. 0295 163 370
kehittämisjohtaja Tuula Heinänen, Espoon kaupunki, p. 043 825 1379

Sivun alkuun