Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korotetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2008 10.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuonna 2009 valtion osuutta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus kustannuksista alenee 67,26 prosentista 65,36 prosenttiin. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 11. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudet nousisivat yhteensä 303,7 miljoonaa euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 374 miljoonaa muun muassa työn ja eläketulojen verotuksen keventämiseen liittyvänä verotulomenetysten kompensaationa.

Määrärahan vähennyksenä on otettu huomioon yhteensä 70,3 miljoonaa euroa. Tästä 35 miljoonaa euroa johtuu hallitusohjelman edellyttämien sisäisten siirtojen toteutumisesta. Valtionosuuksien vähennyksestä 33,8 miljoonaa euroa johtuu kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvistä tehtävien siirroista. Vuonna 2009 elatustuki, ulkomaalaisten sairaanhoitokustannusten korvaaminen sekä lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimustenkorvaukset siirretään valtion järjestettäviksi ja rahoitettaviksi. Valtionosuuksien vähennyksenä on lisäksi otettu huomioon KASTE-ohjelman toimeenpanoon vuosille 2009-2011 siirrettävä 1,5 miljoonaa euroa.

Lakiesitys liittyy valtion talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anne Kumpula, puh. (09) 160 74113

Sivun alkuun