Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuosille 2022-2023 on vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 15.31
Tiedote 297/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuosille 2022-2023.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat edelleen tehdä lääkemääräyksiä Kelain-palvelussa ilman käyttömaksuja silloin, kun palvelua ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,054 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä maksu on 2,509 euroa vuodessa kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä maksu on 0,489 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelunantajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Vuosittain perittävä maksu on kuitenkin vähintään 90 euroa. Vähimmäismaksu koskee myös niitä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, jotka eivät kirjoita lääkemääräyksiä lainkaan

Valtion terveydenhuollon toimintayksiköiden maksu on 2,509 euroa jokaista asiakasta kohden vuodessa. Kansaneläkelaitos maksaa 50 000 euroa vuodessa lääkekorvaustietojen käytöstä.

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan Digi- ja väestötietoviraston tuottamat varmennepalvelut sekä ylläpitokustannukset, joita Kelalle tulee Kanta-palveluiden hoitamisesta. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen arkistointipalvelu, kansalaisen käyttöliittymä Omakanta sekä tiedonhallintapalvelu ja tahdonilmaisupalvelu.

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä.

Vuosien 2022-2023 kokonaiskustannukset ovat arviolta 46,8 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus on 42,43 miljoonaa euroa ja Digi- ja väestötietoviraston 4,4 miljoonaa euroa. Kelan osuuteen sisältyy maksuvalmiutta turvaavan puskurin kerryttäminen. Tästä apteekkien osuus on 7,36 miljoonaa euroa, julkisen terveydenhuollon 27,77 miljoonaa euroa ja yksityisen terveydenhuollon 8,51 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 0295163702, [email protected]

Sivun alkuun