Hyppää sisältöön
Media

Utvecklandet av social- och hälsovårdens informationssystem bör fortsättas

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2015 14.11
Nyhet 58/2015

Projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen har stakat ut hur man i de pågående informationssystemprojekten inom social- och hälsovården ska ta i beaktande målen för social- och hälsovårdsreformen, självstyrelsereformen och regionförvaltningsreformen.

Enligt finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets uppfattning är det nödvändigt och även rekommendabelt att under social- och hälsovårdsreformen målmedvetet fortsätta funktionella utvecklingsprojekt som stöder reformmålen samt social- och hälsovårdens informationssystem med anknytning till dessa. På detta sätt har målbilden enligt strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen (Sote-tieto hyötykäyttöön) förverkligats i största möjliga utsträckning inom de nya självstyrelseområdena år 2020. Behövliga investeringar bör dock göras i så brett samarbete som möjligt, planenligt och koordinerat under nationell styrning så att överlappande eller efter övergångsperioden onödiga investeringar inte görs.

Uppgiften för gruppen för digitalisering, ICT-tjänster och informationsförvaltning är att bereda förslag till styrning av social- och hälsovårdens informationsförvaltning på både nationell och regional nivå. Gruppen ska även utarbeta förslag till hur särskilt integreringen av informationssystemen inom social- och hälsovården ska genomföras i samband med reformen och hur man redan på förhand säkerställer att redan inledda projekt stöder reformen.

De framtida självstyrelseområdena med ansvar för ordnandet av social- och hälsovården har rätt att besluta om sina informationssystemlösningar och ansvaret för utvecklingen och förvaltningen av dem. Social- och hälsovårdsministeriet eller finansministeriet kan inte på förhand ge löften om dessa.

Ytterligare information

utvecklingschef Maritta Korhonen, tfn 0295 163344
projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 0295 163012

Länk till strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen

Sivun alkuun