Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus käynnistyy

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2021 11.16
Tiedote 29/2021

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on käynnistetty hankeohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Uudistuksen tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä yhtenäinen laki, joka sisältää tietosuojaa, asiakirjojen käsittelyä, valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita sekä tiedonhallinnan ohjausta koskevat säädökset. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan säädöspohja muodostaisi näin selkeän ja yhdenmukaisen sekä kattavan kokonaisuuden, joka vastaisi perustuslain ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä tukisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota.

Hankeohjelman ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan esimerkiksi säännöksiä siihen, miten toimintansa päättäneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien asiakirjoja säilytetään ja mikä taho toimisi niiden rekisterinpitäjänä sekä miten sosiaalihuollon palveluissa kirjattavia potilastietoja käsitellään. Lisäksi potilasasiakirjoja koskevasta sääntelystä, kuten asiakirjojen säilytysajoista, säädettäisiin lailla. 

Toisessa vaiheessa tarkastellaan laajemmin potilas- ja asiakastietojen käyttötarpeita ja -tarkoitusta osana palveluiden kehittämistä ja niitä koskevaa lainsäädäntöä.

Uudistuksen aikataulusta

Uudistus on laaja kokonaisuus. Sitä toteutetaan vähintään kahden hallituskauden ajan. Tavoitteena on, että ensimmäisen vaiheen muutokset ehditään käsitellä vielä tällä hallituskaudella. Uudistusta valmistellaan ministeriössä virkatyönä, mutta se edellyttää laajaa yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää vuonna 2021 työkokouksia ja kuulemistilaisuuksia sidosryhmien kanssa.

Miksi uudistus tehdään?

Nykyinen lainsäädäntö on pirstaleista ja osin vanhentunutta, ja lakien soveltaminen ja yhteensovittaminen on muodostunut haasteelliseksi. Teknologian kehittymisen tuomat uudet mahdollisuudet ovat tuoneet myös uudenlaisia sääntelyn tarpeita. Erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittely sekä tietojen luovutus sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä ja yhteisissä palveluissa edellyttää muutoksia.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 02951 63702, [email protected]
erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 0295 163 682, [email protected]
hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295 163 453, [email protected]

Sivun alkuun