Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden tilannekuva edelleen parantunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2020 12.03
Tiedote 158/2020

Suojavarusteiden saatavuus on edelleen parantunut kesäkuun aikana. Suomessa koronavirusepidemia on tällä hetkellä rauhoittunut huomattavasti, minkä vuoksi useimpien suojavarusteiden käyttö on terveydenhuollossa edelleen vähentynyt.

Esimerkiksi kirurgisten suu- ja nenäsuojainten käyttömäärä viikolla 25 raportoidun tilanteen mukaan on noin kolmanneksen alhaisemmalla tasolla kuin kuukausi sitten. Riittävyysarviot ovat ennallaan verrattuna kahden viikon takaiseen tilanteeseen.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityiset yritykset tekevät Suomessa noin 90 prosenttia suojavarusteiden hankinnoista. Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin.

Suojavarusteista on tehty yhteensä kuusi hankintaesitystä.

HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta.

Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

Tilannekuvasta on tehty päivittyvä kooste kahden viikon välein HVK:n ja STM:n verkkosivuille. Edellinen kooste julkaistiin 3.6.2020.

Koska koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittunut, tiedotetta tilannekuvasta ei enää julkaista säännöllisesti. STM, HVK ja TEM seuraavat tilannetta aktiivisesti ja tilannekuvassa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan tarvittaessa. HVK julkaisee tilannekuvakoosteen elokuussa.

Suojavarusteiden käyttötarve vaihtelee tuoteryhmittäin

Suojavarusteiden riittävyys on olennaista koronapandemian aikana. Riittävyyteen ovat vaikuttaneet suojavarusteiden eri tuoteryhmien lyhyessä ajassa huomattavasti kasvanut kysyntä ja samanaikaisesti niiden heikentynyt saatavuus.

Tällä hetkellä kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia arvioidaan tarvittavan sairaaloissa noin 300 000 kappaletta vuorokaudessa. Muun sosiaali- ja terveydenhuollon puolella tarve on lähes saman suuruinen, joten yhteenlaskettu tarve on noin 600 000 kappaletta vuorokaudessa.

Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 22 000 – 56 000 kappaletta vuorokaudessa.

Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 55 000 – 180 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta tällä hetkellä on seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys on tällä hetkellä hyvä (ennallaan).

  • Kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien saatavuus on koko ajan parantunut.

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) tilanne on kohtalainen (ennallaan).

  • HVK neuvottelee edelleen kansainvälisten valmistajien kanssa pitkäaikaisista toimitussopimuksista.
  • Kotimaisten tuotantonsa aloittavien toimittajien kanssa käydään neuvotteluja ja tilauksia on tehty.

Suojavaatteiden tilanne on hyvä (ennallaan).

  • Suojavaatteiden kansainvälinen tarjonta on parantunut ja kotimaisten valmistajien toimitukset ovat alkaneet.

Suojakäsineiden tilanne on hyvä (ennallaan).

  • HVK:lla on voimassa oleva pidempiaikainen toimitussopimus suojakäsineiden toimituksista ja lisäksi tehdään tilauksia muillekin toimittajille.

Suojavisiirien tilanne on hyvä (ennallaan).

  • Suojavisiirien kotimainen ja kansainvälinen tarjonta on hyvä.

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat poikkeusoloissa merkittävästi epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä ja siksi tilannetta on tärkeää arvioida säännöllisesti.
Suojainten riittävyyteen vaikuttaa niiden tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö.

Toisaalta suojaimia koskevan kansainvälisen markkinatilanteen takia suojainten hankintaan ja toimituksiin liittyy tällä hetkellä vielä epävarmuutta.

Vaikka päävastuu suojainten hankinnasta on yliopistollisilla keskussairaaloilla, sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköillä, HVK kartoittaa omalta osaltaan suojavälinemarkkinoita, neuvottelee toimittajien kanssa ja pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia yhteistyömalleja eri toimijoiden kanssa suojainvälinetoimituksista. HVK myös rakentaa ja varmistaa pidempiaikaisia logistiikkaketjuja suojavälineiden saatavuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot:

Lasse Ilkka, erityisasiantuntija, STM, p. 029 516 3 714
Janne Känkänen, va. toimitusjohtaja, HVK, p. 029 505 1012

Sivun alkuun