Hyppää sisältöön
Media

Selvitysmies Könkkölältä useita ehdotuksia vammaispalvelujen vaihtoehtoisiksi säästöiksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2016 10.00
Tiedote 167/2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysmies Kalle Könkkölä on tehnyt useita ehdotuksia vammaispalvelujen vaihtoehtoisista säästöistä. Ehdotusten mukaan mahdollisia säästöjä voitaisiin saada yhteensä noin 74 miljoonaa euroa.

Selvitysmies luovutti ehdotuksensa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle perjantaina 14. lokakuuta. Selvitystyön tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja hallituksen linjaamille säästöille. Ehdotuksissa on otettu huomioon palveluiden parempi kohdentaminen, uusien toimintamallien käyttöönotto ja hallinnollisen työn karsiminen.

Liikkumisen tuesta noin 30 miljoonan euron säästöt

Selvitysmies esittää, että ne henkilöt, jotka jo ennen korkeaa ikää tarvitsevat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja, säilyttäisivät aina oikeutensa näihin kuljetuspalveluihin myös ikääntyessään. Jos toimintarajoite ja vaikeus käyttää julkista joukkoliikennettä johtuvat pääosin korkeasta iästä, henkilöllä ei olisi oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin liikkumisen palveluihin. Iän tuomien toimintarajoitteiden takia joukkoliikenteessä erityisiä vaikeuksia kokevilla henkilöillä tulisi kuitenkin olla subjektiivinen oikeus vähintään 36 yhdensuuntaiseen matkaan vuodessa sosiaalihuoltolain perusteella.

Vaihtoehtoja liikkumisen tuen järjestämiseksi olisivat muun muassa leasing-auto ja henkilökohtaisen budjetin matkakukkaro. Henkilökohtainen budjetti sopisi paljon kuljetuspalvelua käyttävälle henkilölle, joka kykenisi järjestämään kuljetuspalvelut ja liikkumisen tuen itse saamansa budjetin mukaisesti.  

Lisäksi selvitysmies ehdottaa, että erityisesti kuljetuspalvelua käyttäville vammaisille aletaan järjestää liikkumistaidon ohjausta ja kaikki kuljetuspalvelut sekä Kelan korvaamat kuljetukset yhdistetään alueellisiin Kelan ylläpitämiin keskuksiin.

Maakuntiin henkilökohtaisen avun keskukset ja hallintoa keveämmäksi

Selvitysmies ehdottaa, että joka maakuntaan perustetaan henkilökohtaisen avun keskus, joka toimisi vertaistukivetoisesti läheisessä yhteistyössä maakunnallisten sosiaalikeskusten kanssa.

Muita henkilökohtaiseen apuun liittyviä ehdotuksia ovat henkilökohtaisen budjetin sovellus henkilökohtaiseen apuun, taksien odotustaksaa pienempi asiointilisä sekä henkilökohtainen apu hengityslaitepotilaille.

Lisäksi selvitysmies esittää hallinnon keventämistä muun muassa vähentämällä lääkärintodistuksia, määräaikaisia päätöksiä ja asumisyksiköiden asukkaiden asioiden kirjaamista ja raportointia sekä laatimalla palvelusuunnitelmat ja -päätökset samanaikaisesti. 

Invalidivähennyksen poistolla suurimmat säästöt

Suurimmat säästöt voitaisiin selvitysmiehen raportin mukaan saavuttaa invalidivähennyksen poistolla (32 miljoonaa euroa). Könkkölän mukaan verotuen käyttö ei ole oikea tapa tukea vammaisia ihmisiä, vaan säästyvät rahat on tarkoituksenmukaisempaa käyttää palveluihin.

Selvitysmies ehdottaa jatkotyössä arvioitavaksi, aiheuttaako invalidivähennyksen poisto joillekin ihmisille tai vammaisryhmille kohtuuttoman tilanteen ja voisiko eläkkeensaajien hoitotuen tai vammaistuen uudelleen määrittelyllä korjata mahdollisia kohtuuttomuuksia.

Luonnos uudeksi vammaispalvelulaiksi lausunnolle keväällä 2017

Selvitysmiehen ehdotukset otetaan huomioon ja niitä arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriössä erityisesti lainsäädännön muutostarpeiden ja kokonaisuudistuksen tavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Arvioinnin tueksi on avattu kaikille avoin otakantaa.fi-kysely. Palautetta pyydetään myös eri asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä.

Ministeri Rehula kiittää selvitysmiestä haastavan selvityksen tekemisestä ja vammaisten henkilöiden osallistamisesta ehdotusten laadintaan.

”Selvitysmiehelle ja häntä laskennassa avustaneille virkamiehille on tuottanut haasteita se, että osin säästöehdotusten potentiaalisen kohderyhmän suuruutta on ollut vaikea arvioida eikä tietopohja palveluista ole aukoton. Nämä ehdotukset ovat kuitenkin hyvä pohja vammaislainsäädännön uudistuksen jatkotyölle”, ministeri Rehula totesi.

Luonnos uudeksi vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi on tarkoitus saada lausunnoille keväällä 2017. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisella on liittymäkohtia myös sote- ja valinnanvapauslainsäädännön valmisteluun.

Lisätietoja

selvitysmies, toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry, p. 0500 503 516, [email protected]

neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 0295 163 407
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, STM, p. 0295 163 405
[email protected]

Liitteet

Vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt. Selvitysmiehen raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:58

Vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt. Selvitysmiehen ppt-esitys tiedotustilaisuudessa.

Selvityshenkilön ehdotuksen säästölaskelmat

Kerro mielipiteesi selvitysmiehen ehdotuksista vammaispalvelujen vaihtoehtoisista säästöistä (otakantaa.fi)

Sivun alkuun