Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredare: Socialt arbete skapar förutsättningar för delaktighet för alla

Social- och hälsovårdsministeriet
16.5.2019 17.33 | Publicerad på svenska 17.5.2019 kl. 12.09
Pressmeddelande 66/2019

Socialt arbete har en viktig roll när det gäller att främja delaktigheten för både personer i yrkesverksam ålder och personer som står utanför arbetslivet och när det gäller att trygga en fungerande vardag och social integritet i samhället. Socialt arbete är en naturlig del av framtidens sociala trygghet. Genom socialt arbete skapas förutsättningar för delaktighet för alla.

Detta slås fast av en grupp utredare som haft till uppgift att utforma en framtidsvision för det sociala arbetet bland vuxna. I utredargruppen ingick doktorn i samhällsvetenskaper Anna Metteri, politices licentiat Pekka Karjalainen och politices magister Minna Strömberg-Jakka.

Klienternas sakkunskap bör utnyttjas vid utvecklandet av tjänsterna

Det bör tryggas att det sociala arbetet kan bedrivas så nära människan som möjligt och i form av lättillgänglig närservice. Dessutom behövs mer verkningsfulla arbetsmetoder och olika arbetssätt för att det sociala arbetet ska kunna stödja varje klients behov. Det är viktigt att identifiera när en klient behöver stöd och att hjälpa klienten genast. Klienternas sakkunskap bör utnyttjas vid utvecklandet av tjänsterna inom det sociala arbetet.

Riksomfattande utvecklingsprogram ska konkretisera reform av det sociala arbetet

För utvecklandet av framtidens sociala arbete föreslår utredarna en färdplan indelad i fyra olika teman. Temana är ökad kompetens och verkningsfullhet inom det sociala arbetet, starkare partnerskap, samhälleligt och fenomenbaserat inflytande samt förbättrad klientdelaktighet.

Tjänsterna inom det nya sociala arbetet förverkligar samtidigt målen för delaktighet, funktionsförmåga, kompetens och sysselsättning. För att uppnå och konkretisera dessa mål föreslår utredargruppen ett riksomfattande utvecklingsprogram för det sociala arbetet. I utvecklingsprogrammet ska ingå regionala försök med hjälp av vilka man kan bestämma det sociala arbetets platser och roller i en reformerad social trygghet, i servicesystemet och i lokala förhållanden.

Ytterligare information

Anna Metteri, doktor i samhällsvetenskaper, tfn 050 597 3051, [email protected]uni.fi
Pekka Karjalainen, politices licentiat, tfn 0295 247 055, [email protected]
Minna Strömberg-Jakka, politices magister, tfn 040 182 2166, [email protected]

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 204, [email protected]

Sivun alkuun