Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilöt: Lapin maakunnassa tarvitaan jatkossakin kaksi päivystävää sairaalaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2018 12.55
Tiedote

Selvityshenkilöt suosittavat, että Lapin maakunnassa on jatkossakin kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystystä eli Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä ja Lapin keskussairaala Rovaniemellä. Nämä tulisi yhdistää hallinnollisesti saman johdon alaisuuteen 1.1.2020. Lisäksi selvityshenkilöt ehdottavat, että pitkien välimatkojen vuoksi jokaisessa Lapin kunnassa on oltava sote-keskus.

Selvityshenkilöt Maija Rask ja Hannes Manninen laativat perhe- ja peruspalveluministeri Saarikon toimeksiannosta ehdotuksen Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon työnjaoksi ja perusterveydenhuollon verkoksi tulevassa Lapin maakunnassa.

Selvityshenkilöt ehdottavat, että pitkien välimatkojen vuoksi jokaisessa kunnassa on oltava sote-keskus, jonka palveluvalikoiman laajuus räätälöidään tapauskohtaisesti. Ympärivuorokautinen kiireellisen hoidon päivystys on välttämätön Inarin kuntakeskuksessa Ivalossa kuten nykyisinkin. Sen lisäksi tarvitaan arki-iltoina ja viikonloppuina päivisin päivystykset Itä-Lapin ja Tunturi-Lapin seutukunnissa. Lapin olosuhteissa myös etäpalveluilla on suuri merkitys hyvän ja nopean hoidon tarjoamisessa.

Selvityshenkilöiden mukaan Lapin maakunta pystyy hillitsemään hoitomenojen kasvua hallituksen  edellyttämällä tavalla vain silloin, jos perusterveydenhuoltoa vahvistetaan ja sairaaloiden työnjako suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti. Perusterveydenhuollossa hoitokriteerit on yhtenäistettävä. Sote-keskusten toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota terveyden edistämiseen. Tällä saavutetaan pitkällä aikavälillä suurimmat sairaanhoidon kustannussäästöt.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaalapäivystyksille työnjako 1.1.2020 alkaen

Selvityshenkilöt suosittavat, että Lapin maakunnassa on vuosina 2018 – 2019 Lapin ja Länsi-Pohjan keskussairaalat, joissa molemmissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Molemmissa sairaaloissa tehdään anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativia leikkauksia. Molemmissa on myös synnytysosasto.

1.1.2020 alkaen Lapin maakunnassa olisi yksi sairaala, jolla on kaksi päivystävää toimintayksikköä: Rovaniemellä ja Kemissä. Tämä on edellytys sille, että alueen asukkaiden perustuslain mukaiset sosiaaliset oikeudet ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut voivat toteutua yhdenvertaisesti. Selvityshenkilöt ovat arviossaan ottaneet huomioon Kemi-Tornio-alueen mittavan teollisuuskeskittymän ja vilkkaan liikenteen.

Rovaniemellä sairaala olisi laajan päivystyksen ympärivuorokautinen yhteispäivystysyksikkö, jossa toimii laajalti lääketieteen erikoisaloja. Kemissä sairaala toimisi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, jossa on valmius väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitoon. Selvityshenkilöiden mukaan molemmissa yksiköissä olisi synnytysosasto ja niissä tehtäisiin päivystyksellisiä ja anestesiaa vaativia erikoisalojen leikkauksia tietyn työnjaon mukaisesti. Sairaalan yksiköt tekisivät yhteistyötä Oulun yliopistosairaalan kanssa.

Maakunnan erikoissairaanhoidon ja erikoisalojen johtaminen sekä tukipalvelut voitaisiin yhdistää hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen. Tämä ei liene kaikilta osin mahdollista niin kauan kun Kemin Länsi-Pohjan sairaalan erikoissairaanhoidosta vastaa toinen palveluntuottaja eli Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. Päätöksistä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.  Selvityshenkilöiden mukaan sopimus sisältää tavanomaisesta käytännöstä poikkeavia ehtoja ja vinoumia päätösvallassa. Siksi lainsäätäjän tulee erikseen harkita, onko tarkoituksenmukaista velvoittaa maakunta ottamaan vastuu tällaisista sopimuksista.


Ehdotus Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon työnjaoksi ja perusterveydenhuollon verkoksi


Lisätietoja:

kasvatustieteen tohtori Maija Rask, p. 040 836 5821
kaupunkineuvos Hannes Manninen, p. 050 511 3070
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0296 163338
 johtaja Tuija Kumpulainen, STM p.0296 163280  
lääkintöneuvos Timo Keistinen STM p. 0296 163385

Sivun alkuun