Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredaren Kananoja: Planeringen av barnskyddet ska bli en del av landskapens strategiarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
3.9.2018 12.06
Pressmeddelande

Utredaren Aulikki Kananoja föreslår att en separat färdplan för barnskyddet på landskapsnivå ska ingå i landskaps- och servicestrategierna.

Färdplanen säkerställer barnskyddets kvalitet och mål i landskapsreformen och att omställningsskedet lyckas där ansvaret för barnskyddet övergår från kommunerna till landskapen.

På vägen mot ett hållbart och klientcentrerat barnskydd

Färdplanen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett barnskyddsarbete som betjänar klienterna bättre än hittills, är hållbart i fråga om konsekvenserna och beaktar förutsättningarna för ekonomin.

”Viktiga verktyg ur barnskyddets synvinkel är familjecentren som bygger upp nätverk för olika former av tjänster för barn och familjer för tidigt stöd till barn, unga och familjer så nära vardagen som möjligt”, säger Kananoja.

Kananoja fäster särskilt uppmärksamhet vid situationen för ungdomar:

”Barn över 13 år utgör en växande klientgrupp och i deras fall behövs det ett förhållningssätt som är bättre anpassat till situationen för ungdomar. Här behövs det också sektorsövergripande samarbete.”

Samarbetssätten ska avtalas

Färdplanen har till uppgift att underlätta struktureringen av tjänster på basnivå och tjänster på specialnivå inom tjänsterna för barn, unga och familjer och ange riktningen inom barnskyddet för ett teambaserat arbetssätt som innehåller olika slags sakkunskap.

Enligt Kananoja behövs det samarbets- och avtalsförfaranden mellan landskap och kommuner som stärker social-, hälsovårds- och bildningsväsendets gemensamma vision.

Kananoja anser det viktigt att verksamhetsförutsättningarna och resurserna för barnskyddet på landskapsnivå tryggas i landskapens beredningsorganisationer.

Enligt förslaget ska social- och hälsovårdsministeriet eventuellt i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och barnombudsmannens byrå följa upp genomförandet av färdplanen för barnskyddet.

Social- och hälsovårdsministeriet har bett översocialrådet Aulikki Kananoja söka lösningar som ska minska belastningen inom barnskyddsarbetet och ta fram en färdplan som fungerar som ett rättesnöre när barnskyddet och vården utom hemmet övergår från kommunerna till landskapen år 2020. En halvtidsrapport av Kananoja publicerades våren 2018 och en slutrapport publiceras i slutet av 2018.

Ytterligare information

Aulikki Kananoja, översocialråd, tfn 0400 289 796
Marjo Malja, socialråd, tfn 050 5720 811

Sivun alkuun