Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys: ympäristöterveydenhuollon ohjausta pitää uudistaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.12.2015 9.05
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa Matti Karuvaaraa tekemään selvityksen ympäristöterveydenhuollon ohjauksen uudistamiseksi.

Selvityshenkilö esittää, että ympäristöterveydenhuollon ohjauksen moniportaisuutta pitää vähentää. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöterveydenhuollon valvontaa toteuttavien keskusvirastojen on parannettava yhteistoimintaansa. Ympäristöterveydenhuollon valvontaa ohjaavat keskusvirastot ovat tällä hetkellä Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä aluehallintovirastot.

Selvityshenkilön mielestä ympäristöterveydenhuollon valvonnan johtamisen kokonaisvastuuta pitäisi kehittää. Ehdotuksen mukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annettua lakia pitäisi laajentaa koskemaan myös ympäristöterveydenhuollon johtamista, ohjausta ja yhteistyötä. Samalla pitäisi nimetä yksi ministeriö, jolle annettaisiin vastuu ympäristöterveydenhuollon johtamisesta. Kahden keskusviraston (Evira ja Valvira) ohjaustehtävien yhdistäminen yhteen keskusvirastoon olisi selvityshenkilön mielestä yksi hyvä vaihtoehto. Tässä uudessa keskusvirastossa ympäristöterveydenhuollon paikallisen valvonnan ohjauksesta vastaisi tähän keskittynyt yksikkö.

Selvityshenkilö esittää, että aluehallintovirastojen tehtävät, jotka liittyvät ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaukseen, pitäisi siirtää Valviraan ja Eviraan tai edellä esitettyyn yhteiseen keskusvirastoon.

Esittämistään muutoksista riippumatta selvityshenkilö katsoo, että jatkossa paikallisen ympäristöterveydenhuollon on perustuttava entistä selkeämmin riskiperusteiseen valvontaan. Sen ohjauksessa eri toimijat hyödyntäisivät valtakunnallisia valvontaohjelmia.

Kunnat vastaavat nyt elintarvikelain, eläinlääkintähuoltolain, tupakkalain sekä terveydensuojelulain, kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan toimeenpanosta.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, p. 02951 63311, [email protected]
Selvityshenkilö Matti Karuvaara, p.050 586 3433, [email protected]

Selvitys ympäristöterveydenhuollon ohjauksen uudistamisesta - Selvityshenkilöraportti (STM:n Raportteja ja muistioita 2015:46)

Sivun alkuun