Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys: Vangit arvioivat saamansa hoidon hyväksi, vankiterveydenhuollon järjestämisessä kuitenkin paljon parannettavaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.7.2018 13.34
Tiedote 103/2018

Vankiterveydenhuollossa työskentelee osaavaa ja tehtäväänsä monipuolisesti paneutunutta henkilökuntaa, joka kunnioittaa asiakkaitaan ja työskentelee asiantuntevasti heidän palvelujensa toteuttamiseksi. Vankiterveydenhuollon järjestämisessä on kuitenkin kehittämistä. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä tuoreesta arvioinnista.

Vankiterveydenhuolto järjestää terveyspalvelut kaikille Suomen vangeille. Palvelujen järjestäminen siirrettiin oikeusministeriön Rikosseuraamuslaitoksen alaisuudesta sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen 1.1.2016. Siirrossa vankiterveydenhuolto saatettiin terveyspalveluja koskevan yleisen lainsäädännön ja valvonnan piiriin. Tavoitteena oli, että vangeille tuotetaan saman tasoisia terveydenhuollon palveluja kuin muulle väestölle. 

Tuoreen arvioinnin mukaan vankien hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta on haastavaa, että siirrossa psykologit, päihdetyöntekijät ja sosiaalityöntekijät jäivät vankiloiden työntekijöiksi. Siirron valmistelussa käytetyt tiedot olivat osin puutteelliset ja aiemmat johtamis- sekä sopimuskäytännöt monin osin kehittymättömät, mikä aiheutti siirron yhteydessä runsaasti työtä ja selvittelyjä. 

Vankipotilaiden hoidolliset tarpeet on otettava huomioon palvelujen tuottamisessa

Vankipotilaat ovat usein moniongelmaisia. Noin 90 prosentilla vangeista on päihderiippuvuus ja noin 70 prosentilla mielenterveysongelma. Erityisesti vakavien päihderiippuvuuksien ja psykoottisten vankien määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Mielenterveysongelmien lisäksi vankien muu sairastaminen on moninkertaista koko väestöön verrattuna.

Vaikka asiakkaat kokevat jo nyt saavansa hyvää palvelua, vankien terveydenhuoltoon, hyvinvointiin ja ehkäisevään toimintaan kannattaa panostaa nykyistä enemmän vankila-aikana. Arvioinnissa ehdotetaan, että vankiterveydenhuollon palvelujen uudistamista ja yhtenäistämistä jatketaan ja palvelujen suunnittelussa otetaan huomioon vankipotilaiden muuttuneet hoitotarpeet. 

Vankiterveydenhuollon strategista ohjausta on vahvistettava

Arvioinnin mukaan lainsäädäntö ohjaa ristiriitaisesti vankiterveydenhuollon johtamista. Sosiaali- ja terveysministeriön roolia strategisena ohjaajana pitäisi selkeyttää. Myös yhteistyötä oikeusministeriön kanssa pitäisi vahvistaa, jotta terveydenhuollon tarpeet otettaisiin huomioon kehitettäessä vankeinhoitoa.  

Vankiterveydenhuoltoon tarvitaan strateginen kehittämisohjelma, jotta toimintaympäristön muutoksiin voidaan vastata. Esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset ja sen luomat mahdollisuudet vankiterveydenhuoltoon pitäisi selvittää ja suunnitella potilaiden hoitojatkumot osana uudistuvaa palvelujärjestelmää.

Myös johtamisjärjestelmä kaipaa uudistamista. Vankiterveydenhuollon palvelut ehdotetaan jaettavaksi kahteen palvelualueeseen eli avopalveluihin ja sairaalapalveluihin. Näillä kummallakin olisi johtaja ja hoitotyön johtaja, joilla olisi vastuu taloudesta, hallinnosta ja kehittämisestä. 

Arvioinnin vankiterveydenhuollon nykytilanteesta teki FT Maijaliisa Junnila.

Lisätietoja:

FT Maijaliisa Junnila, p. 044 2374 755
osastopäällikkö Markku Tervahauta, p. 02951 63167
johtaja Tuija Kumpulainen, p. 02951 63280

Sivun alkuun