Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Utredning: Små förlossningssjukhus är inte en garanti för bättre vård eller bättre klienttillfredsställelse

Social- och hälsovårdsministeriet
27.8.2015 8.45
Pressmeddelande 138/2015

Till skillnad från allmänna föreställningar leder ett litet förlossningssjukhus inte till bättre kvalitetsmässiga resultat eller tillfredsställelse än en stor verksamhetsenhet för det nyfödda barnet eller den födande kvinnan.

Så är fallet trots att så kallade föderskor med låg risk föder på små sjukhus medan föderskor med hög risk i regel föder sina babyar på universitetssjukhus. En nedläggning av de små förlossningssjukhusen i Finland skulle inte heller nämnvärt öka antalet personer som föder på väg till sjukhuset. Utredningsperson Kari Nieminen har kommit fram till detta resultat i den rapport som han överlämnade till social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt utredningspersonen har små förlossningssjukhus svårigheter att uppfylla jourförordningens krav som sammanhänger med antalet årliga förlossningar, tillräcklig personal, utrustning och lokaler. Utredningsperson Nieminen anser att kravet på att kunna göra omedelbara urakutkejsarsnitt är motiverat. Enligt statistik tvingas både små och stora förlossningsenheter till akuta kejsarsnitt lika ofta, trots att riskförlossningarna har koncentrerats till de stora sjukhusen.

Enligt utredningspersonen är tillgången till tillräcklig och kompetent personal inte sådan i hela landet att det nuvarande nätverket av förlossningssjukhus kan bevaras. I synnerhet finns det för få barnläkare. Små enheter har förutom problem med tillräcklig barnläkarjour även problem som sammanhänger med god vård av nyfödda i dåligt skick. Det skulle behövas lokaler, verktyg och kunnig assisterande personal för detta. Barn i dåligt skick föds också på små sjukhus, trots att riskförlossningarna har koncentrerats.

Utredningspersonen anser att en enhet som sköter förlossningar ska klara av minst 2 000 förlossningar per år, men det är inte möjligt i praktiken på grund av att Finland är glest befolkat.

Nieminens uppgift var att göra en utredning om läget för de fem förlossningssjukhus som sköter färre än 1 000 förlossningar per år och som ansökt om dispens. Han utredde även vilka kriterier ett förlossningssjukhus eller en verksamhetsenhet måste uppfylla för att ha förutsättningar för verksamheten. Utredningspersonen har i sitt arbete beaktat antalet förlossningar och även patientsäkerhet, resurser, tillgång till tjänster, klientperspektiv samt lagstiftning. Utredningspersonen har haft tillgång till Statistikcentralens och Institutet för hälsa och välfärds uppgifter och bland annat statistik för år 2014 för nästan alla förlossningssjukhus.

Utredningspersonen, medicine doktor Kari Nieminen är direktör för verksamhetsområdet för barn och kvinnor vid Tammerfors universitetssjukhus.

Ytterligare information

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385, [email protected]
Kari Nieminen, utredningsperson, tfn (03) 311 64481, 050 407 5102, [email protected]
(27.8 anträffbar kl. 9–14 och 16–)

Sivun alkuun