Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys: Pienet synnytyssairaalat eivät takaa parempaa hoitoa tai parempaa asiakastyytyväisyyttä

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.8.2015 8.45
Tiedote 138/2015

Yleisistä mielikuvista poiketen pieni synnytyssairaala ei johda vastasyntyneen tai synnyttäjän näkökulmasta parempiin laadullisiin tuloksiin tai tyytyväisyyteen kuin iso toimintayksikkö.

Näin on siitäkin huolimatta, että pienissä sairaaloissa synnyttävät niin sanotun matalan riskin synnyttäjät, kun korkean riskin synnyttäjät synnyttävät vauvansa yleensä yliopistosairaaloissa. Pienten synnytyssairaaloiden lopettaminen Suomessa ei myöskään merkittävästi lisäisi matkalla sairaalaan synnyttävien määrää. Tähän tulokseen on tullut selvityshenkilö Kari Nieminen sosiaali- ja terveysministeriölle luovuttamassaan raportissa.

Pienillä synnytyssairaaloilla on selvityshenkilön mukaan vaikeuksia täyttää päivystysasetuksen vaatimuksia, jotka liittyvät vuosittaisten synnytysten määrään, riittävään henkilöstöön, laitteisiin ja tiloihin. Selvityshenkilö Nieminen pitää perusteltuina vaatimusta kyvystä välittömiin hätäkeisarinleikkauksiin. Tilastojen mukaan hätäleikkauksiin joudutaan yhtä usein niin pienissä kuin suurissa synnytysyksiköissä, vaikka riskisynnytykset on keskitetty suuriin sairaaloihin.

Selvityshenkilön mukaan riittävää ja osaavaa henkilökuntaa ei ole koko maassa saatavilla niin, että nykyinen synnytyssairaalaverkosto voitaisiin säilyttää. Erityisesti lastenlääkäreitä on liian vähän. Riittävän lastenlääkäripäivystyksen lisäksi pienillä yksiköillä on ongelmia, jotka liittyvät huonokuntoisen vastasyntyneen hyvään hoitoon. Siihen tarvittaisiin tiloja, välineitä ja osaavaa avustavaa henkilökuntaa. Huonokuntoisia lapsia syntyy myös pienissä sairaaloissa, vaikka riskisynnytykset on keskitetty.

Selvityshenkilön mukaan synnytyksiä hoitavan yksikön pitäisi hoitaa vuodessa vähintään 2 000 synnytystä, mutta tämä ei Suomen harvan asutuksen vuoksi ole käytännössä mahdollista.

Niemisen tehtävänä oli laatia selvitys alle 1 000 synnytystä vuodessa hoitavien viiden poikkeuslupaa hakeneen synnytyssairaalan tilanteesta. Lisäksi hän selvitti, millaiset kriteerit synnytyssairaalan tai toimintayksikön pitää täyttää, jotta sillä olisi toimintaedellytykset. Synnytysten lukumäärän lisäksi selvityshenkilö on ottanut työssään huomioon potilasturvallisuuden, resurssit, palveluiden saatavuuden, asiakasnäkökulman sekä lainsäädännön. Selvityshenkilöllä on ollut käytettävissään Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen lisäksi muun muassa lähes kaikkien synnytyssairaaloiden tilastot vuodelta 2014.

Selvityshenkilö, lääketieteen tohtori Kari Nieminen on Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten ja naisten toimialueen johtaja.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385, [email protected]
Selvityshenkilö Kari Nieminen, p. (03) 311 64481, 050 407 5102, [email protected] (27.8. tavoitettavissa klo 9–14 sekä 16–)

Sivun alkuun