Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: nuorten pitkittynyt toimeentulotuen saanti voi kertoa kasautuvista ongelmista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2018 10.14
Tiedote 89/2018

Vaikeudet saada ensisijaisia etuuksia, kalliit asumiskustannukset erityisesti kaupungeissa sekä terveydelliset ongelmat ovat todennäköisimmät syyt sille, että alle 25-vuotias joutuu turvautumaan pitkäaikaisesti perustoimeentulotukeen. Taustalla voi olla myös kasautunutta sosiaalista huono-osaisuutta. Yleisimmin pitkittyneesti toimeentulotukea saavat nuoret elävät yksin, ovat yksinhuoltajia tai maahanmuuttajia. Näin todetaan uudessa Kelan selvityksessä, joka tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Selvitys koski vuonna 2017 perustoimeentulotukea saaneita alle 25-vuotiaita sekä syitä pitkittyneen tuen saannille. Tavoitteena oli saada tietoa nuorten tilanteesta, jotta mahdollisiin tuen tarpeisiin osattaisiin reagoida mahdollisimman varhain. Tietopohjaa tarvitaan kehitettäessä etuus- ja palvelujärjestelmiä tukemaan nykyistä paremmin nuorten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. 

Työtön nuori ei läheskään aina saa työttömyysturvaa

Selvityksen mukaan kuudella kymmenestä Kelasta vuonna 2017 perustoimeentulotukea saaneesta nuoresta oli tukikuukausia vuoden aikana vähintään neljä. Kaikista perustoimeentulotukea saaneista nuorista 7,6 prosenttia sai sitä koko vuoden tammikuusta joulukuuhun. 
 
Suurin osa perustoimeentulotukea saavista nuorista oli työttömiä, mutta valtaosa heistä ei kuitenkaan saanut työttömyysturvaetuuksia. Kaikkiaan vajaa puolet perustoimeentulotukea saaneista nuorista oli kokonaan vailla ensisijaisia etuuksia toimeentulotuen saannin alkaessa. 
 
Ensisijaisten etuuksien puutteen taustalla oli usein TE-palveluiden antama työttömyysturvan saannin estävä työvoimapoliittinen lausunto. Se liittyi esimerkiksi siihen, että nuori on kieltäytynyt työstä tai keskeyttänyt opintonsa. Lisäksi vailla ammatillista tutkintoa olevilla nuorilla on viiden kuukauden odotusaika ennen oikeutta työttömyysturvaan.
 
Toimeentulotuen saannin pitkittymisen taustalla on myös tekijöitä, jotka johtuvat sosiaaliturvajärjestelmän rakenteellisista ongelmista ja erilaisista kannustinloukuista, eivät esimerkiksi nuorten omista henkilökohtaisista valinnoista. Tämä näkyy muun muassa siten, että yksinhuoltajuus ja ensisijaisten etuuksien puute näyttävät pidentävän toimeentulotuen saantia. Kannustinongelma on myös se, että opintoraha on nykyisellään pienempi kuin 40 prosentilla alennettu perustoimeentulotuki. Periaatteessa perustoimeentulotukea ei voi saada, jos opiskelijalla on mahdollisuus ottaa opintolainaa. 
 
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jota saadaan silloin, kun tulot eivät riitä välttämättömiksi katsottuihin menoihin. 
 
Selvityksen ovat tehneet Kelan tutkijat Simo Raittila, Tuija Korpela, Minna Ylikännö, Markku Laatu, Hanna-Mari Heinonen, Signe Jauhiainen ja Tuula Helne.
 
Lisätietoja:
 
Neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM, p. 02951 63595
Tutkija Simo Raittila, Kela. p. 050 595 7631
 
Sivun alkuun