Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronapatienter som vårdas på sjukhus håller sig på en hög nivå 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 10.00 | Publicerad på svenska 7.4.2022 kl. 14.32
Pressmeddelande 97/2022

Fortfarande finns det inga tecken på att Covid-19-epidemin i Finland avtar. Antalet patienter som vårdas inom den specialiserade sjukvården och primärvården totalt har hållit sig på en hög nivå sedan årsskiftet 2021−2022. Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom. Det är viktigt att man själv ser till att förebygga smitta.

Söndagen den 3 april 2022 vårdades sammanlagt 425 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården. Av dem var 44 på en intensivvårdsavdelning och 381 på andra bäddavdelningar. Antalet patienter på intensivvårdsavdelningarna minskade i slutet av januari, och har efter det stannat på cirka 30–50 patienter. 

Under veckorna 12–13 (21.3.–3.4.) togs det in sammanlagt 853 nya coronapatienter till den specialiserade sjukvården. På riksnivå har antalet nya coronapatienter inom den specialiserade sjukvården hållit sig på en rätt hög nivå. Under veckorna 12–13 togs det in 84 nya coronaviruspatienter till intensivvården. Antalet nya coronapatienter inom intensivvården ligger på samma nivå som de två föregående veckorna när 81 patienter togs in för intensivvård. Onsdagen den 6 april 2022 fick cirka en tredjedel av patienterna inom den specialiserade sjukvården vård huvudsakligen på grund av någon annan orsak än covid-19.  När det gäller patienterna inom intensivvården var andelen cirka en fjärdedel. 

Onsdagen den 6 april 2022 fanns det sammanlagt 591 coronapatienter inom primärvården. Antalet patienter inom primärvården ökade kraftigt vid årsskiftet 2021−2022. I januari-februari låg antalet patienter på en hög nivå, och under mars ökade det ytterligare. Onsdagen den 6 april fick cirka en tredjedel av coronapatienterna inom primärvårdsavdelningarna vård huvudsakligen på grund av någon annan orsak. 

Totalt 3 252 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 3 april 2022. Under de två senaste veckorna (21.3–3.4) har det rapporterats 406 dödsfall, medan motsvarande tal de föregående två veckorna var 275 dödsfall. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år. Dödsfallen i anknytning till covid-19 har ökat i takt med att viruset spritt sig i bred omfattning också bland äldre människor. 

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas vara 0,85–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 %). Talet har sjunkit en aning jämfört med den senaste rapporten då det var 0,90–1,05. Det effektiva reproduktionstalet beskriver smittspridningens utveckling i befolkningen. Ett uppskattat effektivt reproduktionstal som ligger lite under 1 tyder på att epidemin eventuellt håller på att avta i hela befolkningen. Epidemin kan dock utvecklas i olika takt i de olika åldersgrupperna. 

I Finland har 87 procent av alla 18 år fyllda och äldre fått åtminstone två vaccindoser, och 63 procent tre vaccindoser. Av de som är 60 år eller äldre har 85 procent fått tre vaccindoser. Av de 80-åringar som fått tre vaccindoser har 18 procent också fått den fjärde dosen.  Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom. 

På basis av de avloppsvattenprover som samlades in denna och förra veckan (27.–28.3.2022 och 3.–4.4.2022) är mängden virusgenom i Finlands avloppsvatten totalt sett fortfarande på en hög nivå. Resultaten anges i veckorapporten om uppföljningen av avfallsvatten som publiceras på fredagar kl. 12.00. Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska).

Epidemin bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. Nu när restriktionerna lättats upp blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning, att de som är sjuka undviker närkontakter, att självtestningen ökar och att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt. Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på sin webbplats.

Mer information

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

o    Hybridstrategins uppföljningsrapporter (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Uppföljning av covid-19-vaccinationerna (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Lägesöversikt om coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Coronaepidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Coronafall, läget inom sjukvården och dödsfall (Institutet för hälsa och välfärd)
o    Coronaviruset i siffror (HUS)
o    Riktlinjerna i hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin 2022
o    Coronaepidemins konsekvenser för välfärden, tjänsterna och ekonomin (Institutet för hälsa och välfärd, på finska)
o    Lägesbild för intensivvården: Covid-19 på intensivvårdsavdelningarna (Kuopio universitetssjukhus)

Sivun alkuun