Hyppää sisältöön
Media

Saattohoidon toteuttamisessa paljon alueellista vaihtelua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2019 9.09
Tiedote 33/2019

Tuoreen selvityksen mukaan saattohoidon ja palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon saatavuus ei ole tasa-arvoista. Saattohoitoa toteutetaan pääasiallisesti terveydenhuollon perustason yksiköissä, joissa osaaminen vaihtelee. Erityistason palveluita on saatavilla parhaiten Etelä-Suomessa.

Asiantuntijaryhmä selvitti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilaa sairaanhoitopiirien terveydenhuollon yksiköihin lähetetyllä kyselyllä. Samalla selvityksessä kuvattiin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteerit terveydenhuollon yksiköissä.

Selvityksen mukaan isoin puute on erityistason kotisaattohoidon saatavuudessa. Saattohoito-osastoja ja -koteja on lähinnä isoissa kaupungeissa. Harvoissa sairaaloissa on konsultaatiotoimintaa, ja päivystysaikainen konsultaatiotuki on järjestämättä. Osaamisvaje nousee yhdeksi tärkeimmäksi puutteeksi. Suurin vaje on koulutetussa henkilökunnassa.

Asiantuntijaryhmä muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus sairautensa vaikeusasteen edellyttämään palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Jotta tämä toteutuisi tasa-arvoisesti koko Suomessa, palliatiivinen hoito ja saattohoito pitäisi integroida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja porrastaa hoito vaativuustason mukaan tarvelähtöisesti perustason ja erityistason palveluihin.

Valtakunnalliset tarpeet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuuden ja laadun parantamiseksi on tunnistettu. Eduskunta myönsi miljoonan euron määrärahan syksyllä 2017 käytettäväksi 2020 mennessä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseen. Asiantuntijaryhmän selvitys on yksi osa tätä työtä.

Asiantuntijaryhmä luovutti selvityksensä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle tiistaina 26.2.

”Pidämme Suomea maailman parhaana maana syntyä. Haluamme kehittää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa niin, että Suomi voisi olla myös maailman paras maa kuolla. Suomen tulee olla sellainen maa, jossa elämän viime hetkillä kipuihinsa saa apua ja vierellä riittää istujia. Moni viettää elämänsä viimeiset hetket tehostetussa palveluasumisessa. Ajankohtainen keskustelu vanhustenhuollon laadusta on osoittanut, ettei esimerkiksi saattohoitotilanteiden edellyttämistä resurssilisäyksistä ole aina pystytty huolehtimaan. Turvallisen ja arvokkaan kuoleman turvaaminen on mukana vanhuspalvelulain uudistamisessa”, totesi ministeri Saarikko.

Selvitystyötä jatketaan laatimalla kehittämissuunnitelmat ja palveluketjut erityisvastuualueittain. Lisäksi laaditaan laatukriteerit palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluille sosiaalihuollon yksiköissä terveydenhuollon yksiköiden laatukriteereiden mukaisesti.

Lisätietoja

ylilääkäri, palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto, HYKS Syöpäkeskus, p. 050 4270256, [email protected]

vieraileva tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri, THL, p. 040 132 6006, [email protected]

lääkintöneuvos Tuija Ikonen, STM, p. 0295 163 253, [email protected]

Sivun alkuun