Hyppää sisältöön
Media

Romanien osallisuutta vahvistettava romanipoliittisen ohjelman toimeenpanossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 13.41
Uutinen

Suomen toinen romanipoliittinen ohjelma (Rompo2) toteutettiin vuosina 2018-2022. Juuri julkais-tussa raportissa arvioidaan ohjelman toteutumista kahden kyselyn avulla, joilla on seurattu kunnis-sa toteutettua paikallisen tason sekä kansallisen tason romanityötä.

Ohjelman päätavoite oli tukea romanien osallisuutta sekä kielellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista. Ohjelma sisälsi 97 toimenpidettä.

Rompo2 painotti romanipolitiikan toimeenpanoa paikallisella ja alueellisella tasolla. Kunnat on selkeästi määritelty toimenpiteiden vastuutahoiksi ja Rompo2-ohjelman ohella laadittiin MAARO-opas, joka ohjeisti kuntia laatimaan paikalliset romanipoliittiset ohjelmat.

Tulokset osoittavat, että ne kunnat, joissa paikallinen MAARO-ohjelma on laadittu, ovat sitoutu-neet parhaiten romanipolitiikan toimeenpanoon.

Tulosten mukaan ohjelman vahvuuksia oli osallistava prosessi sen suunnittelussa, mutta romanien osallisuuden parantamisessa ohjelman toimeenpanossa ja erityisesti sen seurannassa on yhä vielä kehittämistä.

Parannettavaa on myös romanipolitiikan kytkemisessä muihin kansallisiin ohjelmiin, toimeenpanon rahoituksen ja koordinaation systemaattisuudessa sekä romaniväestön moninaisuuden ja osallistumisen huomioimisessa. Myös tosiasiallinen yhdenvertaisuus sekä romaneihin kohdistuva syrjintä ja romanivastaisuus on huomioitava tulevaisuudessa tehokkaammin. Romaninaisten asemaa tulee parantaa.

Uuden ohjelmakauden suunnittelussa tietoperustaisuutta tulee vahvistaa. Romanipolitiikan vaikut-tavuus perusoikeuksien toteutumiseen tulee olla ensisijainen arviokohde. 

Romanipoliittinen ohjelma 2023-2030 on tekeillä ja se julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Lisätietoja 

erityisasiantuntija, pääsihteeri Anneli Weiste, [email protected]

Sivun alkuun