Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ändringar i vaccinationsförordningen – i fortsättningen ska också pojkar få HPV-vaccin och riskgrupper meningokockvaccin

Social- och hälsovårdsministeriet
20.3.2020 13.32
Pressmeddelande 59/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt ändringarna i det nationella vaccinationsprogrammet. HPV-vaccin för pojkar är i fortsättningen en del av det nationella vaccinationsprogrammet, och lite äldre pojkar får så kallade kompletterande vaccinationer. Meningokockvaccin erbjuds i fortsättningen de riskgrupper som löper en ökad risk att insjukna i meningokocksjukdom.

I och med ändringen av förordningen genomförs HPV-vaccineringen av pojkar som en del av ett nationellt vaccinationsprogram som är avsett för hela åldersklassen.

Dessutom kommer personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig meningokocksjukdom att i fortsättningen få meningokockvaccinationer.

HPV-vaccinering för pojkar förbättrar verkningarna i hela åldersklassen

HPV-vaccination för alla i åldern 11–12 år, det vill säga ett s.k. könsneutralt vaccinationsprogram, förbättrar också skyddet för flickor och förebygger effektivt spridningen av papillomvirus. Den rekommenderade målgruppen för vaccinationsprogrammet är 11–12-åringar, det vill säga vaccinationsprogrammet inleds i årskurs 5 i skolan.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR), som utsetts av Institutet för hälsa och välfärd samt delegationen för smittsamma sjukdomar, som utsetts av social- och hälsovårdsministeriet, rekommenderade att HPV-vaccinationsprogrammet inleds. Dessutom rekommenderade KRAR att vaccinationerna under de första åren av vaccinationsprogrammet genomförs som ett kompletteringsprogram för pojkar i högstadieåldern på samma sätt som i den inledande fasen av HPV-vaccinationer för flickor 2013–2015. 

Meningokockvaccinationerna och HPV-vaccinationerna kan inledas den 1 augusti 2020.

HPV-vaccinationer ska ordnas som kompletterande vaccinationer under läsåren 2020–2021 och 2021–2022, även för pojkar i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen eller för pojkar i motsvarande ålder. En elev som är berättigad till dessa vaccinationer kan också komplettera ett bristfälligt HPV-vaccinationsskydd senare.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om anskaffning av de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet på statens bekostnad. Vaccinerna är avgiftsfria för dem som vaccineras.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade förordningen den 16 mars. Förordningen träder i kraft den 23 mars.

Utvidgningen av vaccinationsprogrammet är en del av regeringsprogrammet.

Mer information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Sari Ekholm, överläkare, [email protected]

Sivun alkuun