Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pohjois Karjalassa tavoitellaan arvokasta vanhenemista omatoimisuutta tukemalla

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.10.2016 12.56
Uutinen

Pohjois-Karjalassa kehitetään seuraavina vuosina toimivaa kotihoitoa. Maakunnassa alkaa Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT) -hanke, jolle myönnettiin juuri 1,29 miljoonaa euroa valtionavustusta. Hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Vuonna 2030 Pohjois-Karjalassa on 10 200 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä. Tämä tarkoittaa, että alueelle tarvitaan uusia asumisen ja palvelun yhdistäviä vaihtoehtoja ikäihmisille. Perhehoito on tällainen uusi vaihtoehto. Pohjois-Karjalassa perhehoito on lähtenyt käynnistymään kaikissa kunnissa.

Maakunnassa on tarjolla kotihoitoa myös paljon apua tarvitseville, joten kotona asumista on mahdollista lisätä nykyisestä, jos sitä tuetaan erilaisilla asumisen ratkaisuilla. Omaishoitoa on Pohjois-Karjalassa lisättävä, jotta saavutetaan valtakunnallinen tavoite omaishoidon määrässä.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Pohjois-Karjalan maakunnan kunnissa ja Heinäveden kunnassa muutosagenttina toimii Tuula Kiviniemi. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

Yhteensovittamistyössä ovat keskeisesti mukana alueen asukkaat ja asiakkaat muun muassa kokemusasiantuntijat ja Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä”, muutosagentti kertoo.

”AVOT-hankkeen rinnalla Siun soten palvelutuotannossa nähdään myös yhteisinä kehittämiskohteina kaikenikäisten asiakas-/palveluohjaus sekä erilaisten asumisen muotojen ja palvelujen yhteensovittaminen edelleen yhteistyössä alueen asukkaiden/asiakkaiden, Siun soten kuntien, järjestöjen, yhdistysten, seurakuntien, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten kanssa”, hän jatkaa.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

muutosagentti Tuula Kiviniemi, p. 050 428 5100, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

I&O hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun