Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.12.2017 11.52
Uutinen

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2018 lukien.

Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 785,16 euroon

Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 785,16 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2018 lukien.

Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.7.2016 alkaen ollut 775,00 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389 ja vuodelle 2018 vahvistettu palkkakerroin on 1,391, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2018 lukien vuoden 2017 tasosta 0,14 prosenttia.

Kunnat voivat maksaa myös 785,16 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2018 lukien 0,14 prosenttia.

Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2016 oli 1920 ja lokakuussa 2017 se oli 1931. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,57 prosenttia. Perhe¬hoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2018 alkaen 413,87 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2018 alkaen.

Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2018 alkaen 2 939,26 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
 

Lisätietoja

Lakimies Kirsi-Maria Malmlund, puh. 029 516 3073, [email protected]

Sivun alkuun